Linnéjubileets 5 nationella projekt

Sverige bidrog med en Linnéträdgård, designad av Ulf Nordfjell, på det internationellt sett mest betydelsefulla trädgårdevenemanget, Chelsea Flower Show 2007. Avsikten var att förmedla Linnés nyfikenhet och kärlek till naturen i en modern form. Trädgården vann guldmedalj.

I samband med Linnéjubileet gjorde Mattias Klum och Folke Rydén en dokumentärfilm inspirerad av Linné. Filmen handlade om lusten att utforska naturen - ett äventyr i sju världsdelar.

Ett nationellt skolprojekt togs fram för att ge lärare inspiration och goda idéer till ett tvärvetenskapligt inriktat arbete där naturvetenskap ingår i ett brett sammanhang. Skolprojektet, som även efter 2007 är aktivt, riktar sig till hela skolan; förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning.

En vandringsutställning om att ordna världen togs fram i en samproduktion mellan Riksutställningar och Länsmuseet på Gotland, Vetenskapsrådet och Kungliga Vetenskapsakademien. Utställningen blandar konst, vetenskap och vardag i en enda salig röra.

Jubileumsboken, System och passion, handlar om Linnés sexualsystem som presenterades för första gången 1735. Fotografen Helene Schmitz unika bilder av de ursprungliga 24 klasserna visar systemets uppbyggnad och Nils Uddenberg berättar inspirerande om Linné s liv och arbete.

För att få mer information om dessa projekt gå till respektive sida på portalen, se ovan.

 
All information på denna portal ligger kvar sedan jubileumsåret 2007 och har inte uppdaterats sedan dess.
Kopiering av bilder från denna portal är ej tillåtet. Vid användning av texter, uppge Linné 2007 som källa.

Jubileumsboken.
© Fototgraf Helene Schmitz
Folke Rydén och Mattias Klum