Jubileets logotype har sin grund i en bild, målad av dåtidens främste blommålare, Georg Dionysius Ehret. Bilden beskriver sexualsystemets klass 10.
Linnéjubileet
Carl von Linné
Internationell verksamhet
Trädgård
Utställningar
Turism
Press
Ungdom
Vetenskap & forskning
Folkbildning
Skola
Kalender

Linné-general utsedd till Årets projektledare!

Åse Berglund, generalsekreterare för Linné2007 har av Svenska ProjektAkademin utsetts till Årets projektledare. Utmärkelsen ges till personer som har främjat utvecklingen och tillämpningen av projektformen i svenskt arbetsliv. Åse Berglund får utmärkelsen för sitt utomordentliga sätt att leda och driva Linnéfirandet så att det blivit en av de största och mest lyckade jubileumsaktiviteterna någonsin i Sverige.

Åse Berglund påbörjade sitt arbete med Linnéjubileet 2004 och har ansvarat för att genomföra firandet av Carl von Linnés 300 år. Firandet har pågått i 22 länder, nio regioner och har medfört att över 2 000 Linnéevenemang, däribland 430 Linnéskolor genomförts under året. Fem av dem har varit nationella: jubileumsboken System och Passion, filmen Expedition Linné, vandringsutställningen Kaos von Linné, Linnéträdgården på Chelsea Flower Show och Skolprojektet.

— Jag känner mig både glad och stolt över ProjektAkademiens utmärkelse, säger Åse Berglund generalsekreterare Linné2007. Det här är ett kvitto på att framgång nås om man får alla att inse att helheten är större än delarna.

Svenska ProjektAkademien skriver i sin motivering: "Utifrån en plattform med få formella befogenheter har Åse Berglund genom outtröttlig energi, målmedvetenhet, glädje och övertygelseförmåga fått en nästan oöverskådlig mängd av lokala och regionala projekt att dra åt samma håll och besjälas av samma vision. Åse Berglund har visat en övertygande förmåga att leda ett mångfacetterat nätverksprojekt - med en stor mängd olika intressenter, discipliner och från början egna dagordningar - till ett jubileumsfirande med stor potential och med långsiktigt bestående resultat."

Nomineringen till Årets projektledare gjordes av landshövding Anders Björck, ordförande i den nationella Linnédelegationen.

— Detta är en mycket välförtjänt utmärkelse till Åse Berglund, säger landshövding Anders Björck, ordförande i Linnédelegationen. Hon har lyckats ge Linnéjubileet en fast organisatorisk form, genomslag i hela världen, och inte minst nått ut till grupper som normalt inte intresserar sig för en blomsterkung som föddes för trehundra år sedan.

Utmärkelsen kungörs den 28 november under Projektforum07 på hotell Hasselbacken i Stockholm Själva utmärkelsen delas ut i samband med Svenska ProjektAkademiens högtidsmöte den 29 november.

Läs mer om Linné2007 på www.linne2007.se Linnéjubileet avslutas den 15 december i Jukkasjärvi och Kiruna. med en vetenskaplig konferens och en högtidsfest på ICEHOTEL Arena, Jukkasjärvi. Konferensen har temat: Vetenskapens rymder och gränser Festens tema är Carl von Linnés nyfikenhet och kreativitet i kombination med Lapplands is. Högtidsfesten genomförs i närvaro av H.M. Konung Carl XVI Gustaf och H.M. Drottning Silvia och närmare fyrahundra inbjudna gäster. Hit kommer flera av årets nobelpristagare, vetenskapsmän, Linnékännare, politiker, ättlingar, och många från hela landet som arbetat under året.

Kontakta gärna:
Generalsekreterare Linné2007
Åse Berglund 0702 74 84 28

Presschef Linné2007
Mariethe Larsson 0703 66 73 66

Läs mer på www.projektakademien.nu eller i pressmeddelandet från
Svenska ProjektAkademien.
Kontakta:
Torbjörn Wenell, Svenska ProjektAkademien Tfn: 08-54 54 65 00 alt 070-55 11 001,E-mail:wenell@projektkultur.se.Besök gärna akademiens hemsida:www.projektakademien.nu

Fotograf: Charlotte von Friedrichs