Jubileets logotype har sin grund i en bild, målad av dåtidens främste blommålare, Georg Dionysius Ehret. Bilden beskriver sexualsystemets klass 10.
Linnéjubileet
Carl von Linné
Internationell verksamhet
Trädgård
Utställningar
Turism
Press
Ungdom
Vetenskap & forskning
Folkbildning
Skola
Kalender

Linné hyllad i Dublin

27 november nådde Carl von Linnés 300-årsfirande Dublin, Irland. Då högtidlighöll man vår svenske vetenskapsman genom att Dublins borgmästare Paddy Bourke tillsammans med svenska amassadören i Dublin. Claes Ljungdahl, planterade lindar för att hylla Linné och hans vetenskapliga framgångar.
 
I pressmeddelande sa borgmästaren och ambassadören följande:
 
“I am delighted to have this opportunity to acknowledge the impact Carl Linnaeus made in the area of the Sciences.  His hunger for knowledge, and his dedication to the study of Botany in particular, still influence the study of Science today.  The beautiful Lime trees we are planting today are a fitting symbol of the love and appreciation Carl Linnaeus had for nature throughout his life" said the Lord Mayor.  

"Commemorating the great Swedish scientist and botanist Carl Linnaeus on his Tercentenary, I very much appreciate the generosity of the Lord Mayor of Dublin, Councillor Paddy Bourke, and Dublin City Council for offering a site in Herbert Park for planting three Linden Trees. I hope that the trees will form a pleasant grove, a token of deep and sustained Irish-Swedish friendship, as well as an inspiration for an ecologically sound care for the nature in which we are living" said His Excellency, Claes Ljungdahl.