Jubileets logotype har sin grund i en bild, målad av dåtidens främste blommålare, Georg Dionysius Ehret. Bilden beskriver sexualsystemets klass 10.
Linnéjubileet
Carl von Linné
Internationell verksamhet
Trädgård
Utställningar
Turism
Press
Ungdom
Vetenskap & forskning
Folkbildning
Skola
Kalender

Miljontals människor har mött ett kaxigt geni!

Ett kejsarbesök, firande i 28 länder, 70 nya böcker, 425 Linneskolor, 2000 evenemang, 10 000 artiklar, 100 000 Linnéskolbarn och miljontals människor som mött Linné. Det är några resultat under jubileumsåret Linné2007.

Miljontals människor har mött ett kaxigt geni!

Ett kejsarbesök, firande i 28 länder, 70 nya böcker, 425 Linneskolor, 2000 evenemang, 10 000 artiklar, 100 000 Linnéskolbarn och miljontals människor som mött Linné. Det är några resultat under jubileumsåret Linné2007.

Världen över har 300-årsdagen av Carl von Linnés födelse firats. Miljontals människor har mött den unge, kaxige, gränsöverskridande och världsberömde vetenskapsmannen. Det har skett i bland annat Kapstaden, Uppsala, Älmhult, Tokyo och Grövelsjön - genom föreläsningar, utställningar, naturupplevelser och skolarbete m.m. Forskare har mött folket och barnen har mött Linné. Sveriges genom tiderna största naturvetenskapliga jubileum är slut och firas i helgen med ett coolt crescendo i Jukkasjärvi — några mil från den plats där Linnés lappländska resa slutade.

Arvet efter Linnéåret
Under jubileet har Linnéminnena rustats upp och tagit emot en ansenlig ökning av besökare. Flera nystartade nätverk kommer att leva vidare, 6 000 Linnébrev har digitaliserats, samarbeten har initierats mellan forsknings- och kulturvärlden. Nio av tio svenskar säger idag att Linné haft mycket stor betydelse för kunskapsutveckling, forskning och vetenskap i världen. Det visar preliminära resultat från en undersökning som kommer att presenteras den 28 januari.

— Detta är ett av de mest lyckade svenska jubileerna någonsin, säger landshövding Anders Björck, ordförande i den nationella delegationen. Vi har fått ett fantastiskt internationellt genomslag, vi har nått ut till olika åldersgrupper och vi har stimulerat till fortsatt naturvetenskaplig forskning i Linnés anda.

Den sista högtidsdagen är förlagd till den nordligaste av regioner som deltagit i firandet. Den vetenskapliga konferens som får sätta punkt för Linnéåret ordnas av Umeå universitet på temat Vetenskapens rymder och gränser och lockar över 200 personer.

— Jubileet har fått stor genomslagskraft i den vetenskapliga världen, säger Gunnel Gustafsson, regional värd för avslutningen och bitr. generaldirektör Vetenskapsrådet. Det beror inte minst på att Linné fortfarande är en förebild och inspiratör som fri grundforskare.

Ett klick för skogen får Linnéstöd:
Den stora uppmärksamhet som Linnéjubileet fått har använts för att lyfta miljöfrågan. Linné2007 har strävat efter att bli ett klimatneutralt jubileum genom sin genomarbetade miljöpolicy. Avslutningen i Jukkasjärvi innebär att många måste flyga och enligt miljöprogrammet bör man betala för kompensatoriska åtgärder. Linné2007har funnit att stiftelsen "Ett klick för skogen" bör stödjas genom en kompensationsavgift om 25 000 kr. Summan bidrar till att köpa in och bevara cirka 8 300 kvadratmeter gammal barrskog med höga biologiska värden. Under avslutningen överlämnas pengarna till en av stiftarna, Jenny Strand.