Jubileets logotype har sin grund i en bild, målad av dåtidens främste blommålare, Georg Dionysius Ehret. Bilden beskriver sexualsystemets klass 10.
Linnéjubileet
Carl von Linné
Internationell verksamhet
Trädgård
Utställningar
Turism
Press
Ungdom
Vetenskap & forskning
Folkbildning
Skola
Kalender

Miljöpris i Linnés anda till Jarone Pinhassi

I samband med Havsmiljöseminariet i slutet av oktober fick Jarone Pinhassi motta ett "miljöpris i Linnés anda". Priset var en skål från Kosta Boda, designad av Olle Brozén.
 
Motiveringen till priset löd:
"Jarone Pinhassi är, liksom Carl von Linné, forskare inom naturvetenskap och redan som ung internationellt erkänd. Linnéjubileets ledord, Kreativitet - Nyfikenhet - Vetenskap, beskriver väl Jarone Pinhassis arbete.
- En ung, framgångsrik forskare inom naturvetenskapen, är Linnéjubileets bästa ambassadör för att öka ungdomars intresse för naturvetenskaplig utbildning och för att inspirera till forskning i Linnés anda."
 
Kosta-Boda har skänkt ett antal glaskonstverk till Linnéjubileet Linné2007. De har under jubileumsåret skänkts till personer som gjort stora regionala insatser för Linné eller på annat sätt bidragit till att Linnéjubileets mål uppfyllts. Exempel på personer som uppmärksammats med denna gåva är;
  • Kronprinsessan Victoria - vid högtidsdagen i Råshult den 16 maj
  • Mikael Molander som tilldelades Unga Forskares Linnépris den under Vetenskapsfestivalen tilldelades samt
  • Helena och Göran Knutsson som fick gåvan för sitt stora och mångåriga engagemang för bröllopsstugan, Sveden i Dalarna
Jarone Pinhassi mottar miljöpris i Linnés anda