Jubileets logotype har sin grund i en bild, målad av dåtidens främste blommålare, Georg Dionysius Ehret. Bilden beskriver sexualsystemets klass 10.
Linnéjubileet
Carl von Linné
Internationell verksamhet
Trädgård
Utställningar
Turism
Press
Ungdom
Vetenskap & forskning
Folkbildning
Skola
Kalender

Silver till Mr Flower Power

Kommunikationsbyrån Full Tank och Linnéjubileet tog igår silver för kampanjen Mr Flower Power. Det skedde på Spinngalan i Stockholm, en tävling i effektiv marknads-pr arrangerad av branschorganisationen PRECIS. Priset delades ut i kategorin Integrerad kommunikation. Mr Flower Power har under jubileumsåret firats i mer än 20 länder.
 
Inför Carl von Linnés 300-årsjubileum 2007 gav den nationella Linnédelegationen kommunikationsbyrån Full Tank i uppdrag att arbeta fram jubileets kommunikationsplattform och ett kommunikativt uttryck. Dessa skulle hjälpa till att få jubileet att nå sina två mål: bredda bilden av Linné och locka fler unga till naturvetenskapen.
 
Strategin var att slå in en kil i svenskarnas uppfattning om den perukklädde gamle blomsterkungen som sorterade blommor. Med Mr Flower Power lyftes den unge, kaxige, gränsöverskridande Linné och blev ett begrepp med miljömärkta förtecken som fungerar lika bra över hela världen.
       
Mr Flower Power  har integrerats i många olika kanaler och erbjudits fritt till alla som anordnat Linnéaktiviteter. Mr Flower Power har på så sätt blivit ett kitt som bundit samman Linnéfirandet i över 20 länder, ett event av sällan skådad storlek. Uppmärksamheten har varit enorm och överträffat alla förväntningar.