Jubileets logotype har sin grund i en bild, målad av dåtidens främste blommålare, Georg Dionysius Ehret. Bilden beskriver sexualsystemets klass 10.
Linnéjubileet
Carl von Linné
Internationell verksamhet
Trädgård
Utställningar
Turism
Press
Ungdom
Vetenskap & forskning
Folkbildning
Skola
Kalender

Trädgårdsseminarium på Riddarhuset 31 oktober

A tribute to Linnaeus - trädgårdsarkitekturen som tidsavtryck

Sveriges moderna Linnéträdgård, "A Tribute to Linnaeus", medverkade vid årets Chelsea Flower Show och väckte stort intresse och entusiasm internationellt.
Som ett led i diskussionen om den framtida trädgårdsarkitekturens inriktning arrangerar Linné 2007 ett seminarium med stöd av Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse den 31 oktober på Riddarhuset.

Läs mer...

Trädgårdsseminariet är fulltecknat. Vi har upprättat en väntelista i händelse av återbud. Om du vill teckna dig på denna, vänligen kontakta Gunnel Åhlberg på gunnela@kva.se.