Jubileets logotype har sin grund i en bild, målad av dåtidens främste blommålare, Georg Dionysius Ehret. Bilden beskriver sexualsystemets klass 10.
Linnéjubileet
Carl von Linné
Internationell verksamhet
Trädgård
Utställningar
Turism
Press
Ungdom
Vetenskap & forskning
Folkbildning
Skola
Kalender

Varför firar vi Linné?

Med anledning av Carl von Linnés 300-årsdag vill vi fira honom med svenska folket och även internationellt. Linnéjubileet har två tydliga mål, att öka intresset för naturvetenskap bland barn och ungdomar, och att allmänheten ska få en nyanserad bild av Carl von Linné.

Ledord för jubileet är Kreativitet - Nyfikenhet - Vetenskap. De ligger till grund för och präglar inriktningen på aktiviteterna.

På den här portalen hittar du information om det som just du är intresserad av. För att få ännu mer information, använd dig av de sidor som vi länkar till på portalens sidor.

Välkommen att fira med oss!

 
All information på denna portal ligger kvar sedan jubileumsåret 2007 och har inte uppdaterats sedan dess.
Kopiering av bilder från denna portal är ej tillåtet. Vid användning av texter, uppge Linné 2007 som källa.

Oljemålning av Jean Haagen, kopia efter original av Johan Henrik Scheffel, 1739
© KVA