Vilket jubileumsår

!

2007 firades Carl von Linnés 300-årsdag. Det var ett fantastiskt jubileumsår med ett kejsarbesök, firande i 28 länder, 70 nya böcker, 425 Linneskolor, 2000 evenemang, 10 000 artiklar, 100 000 Linnéskolbarn och miljontals människor som mött Linné. Det är några resultat under jubileumsåret Linné2007.

Världen över firades 300-årsdagen och miljontals människor mötte den unge, kaxige, gränsöverskridande och världsberömde vetenskapsmannen, i bland annat Kapstaden, Uppsala, Älmhult, Tokyo och Grövelsjön - genom föreläsningar, utställningar, naturupplevelser och skolarbete m.m. Forskare mötte folket och barnen mötte Linné. Sveriges genom tiderna största naturvetenskapliga jubileum kan även i efterhand betraktas som ett av de mest lyckade svenska jubileerna någonsin. Det internationella genomslaget var mycket stort och vi nådde ut till olika åldersgrupper och stimulerade till fortsatt naturvetenskaplig forskning i Linnés anda.
 
Arvet efter Linnéåret
Under jubileet rustades Linnéminnena upp och tog emot en ansenlig ökning av besökare. Flera nystartade nätverk lever vidare, 6 000 Linnébrev digitaliserades, samarbeten initierades mellan forsknings- och kulturvärlden som ännu arbetar tillsammans. Jubileet fick stor genomslagskraft i den vetenskapliga världen, inte minst beroende på att Linné fortfarande är en förebild och inspiratör som fri grundforskare.
 
Vi ville bredda bilden av Linné och öka barn och ungdomar intresse för naturvetenskaperna. Och vi lyckades. Här hittar du den Synovate-undersökning som gjordes under hösten 2007 som visar skillnaderna från motsvarande undersökning från 2006.
 
Tack alla som var med som deltagare och som arrangörer! 2007 är ett år vi minns länge!

All information på denna portal ligger kvar sedan jubileumsåret 2007 och har inte uppdaterats sedan dess.
Kopiering av bilder från denna portal är ej tillåtet. Vid användning av texter, uppge Linné 2007 som källa.