Jubileets logotype har sin grund i en bild, målad av dåtidens främste blommålare, Georg Dionysius Ehret. Bilden beskriver sexualsystemets klass 10.
Linnéjubileet
Carl von Linné
Internationell verksamhet
Trädgård
Utställningar
Turism
Press
Ungdom
Vetenskap & forskning
Folkbildning
Skola
Kalender
Musik & Teater
Ett rikt utbud av musik, dans och teater med Linnéanska teman presenterades fanns inom ramen för Linnéjubileet 2007. Många scener, konserthus, grupper och arrangörer hade program som knöt an till Linné, inom flera genrer; 1700-tal, samtida uttrycksformer, dockteater, balett, folkmusik och mycket annat.

All information på denna portal ligger kvar sedan jubileumsåret 2007 och har inte uppdaterats sedan dess. Kopiering av bilder från denna portal är ej tillåtet. Vid användning av texter, uppge Linné 2007 som källa.

Galaföreställningen NYTT LIV i Uppsala © SU-EN Butoh Company och Junichi Kakizaki