Jubileets logotype har sin grund i en bild, målad av dåtidens främste blommålare, Georg Dionysius Ehret. Bilden beskriver sexualsystemets klass 10.
Linnéjubileet
Carl von Linné
Internationell verksamhet
Trädgård
Utställningar
Turism
Press
Ungdom
Vetenskap & forskning
Folkbildning
Skola
Kalender

Musik & Teater

Carl von Linné inspirerar till kreativt skapande på många områden. Det har komponerats mycket musik till Linnés ära eller med honom som inspiration, och till flera tillfällen 2007 skrivs ny musik. Rik är också floran av musik som mer i allmänhet har blommor, växter och natur som tema, och även den kommer att uppmärksammas på flera håll.
1700-talets musik och dans i olika former finns också på repertoaren.
Det finns inslag som passar alla åldrar, inte minst barn och vuxna tillsammans. Här kommer att visas dockteater, spelas vetenskapsteater och göras bygdespel. Danspubliken kommer att kunna se såväl balett och butho-dans som folklig dans.
 
Den som söker ett inslag till ett eget evenemang eller tillställning kan leta i vår programbank där många attraktiva programförslag finns.

All information på denna portal ligger kvar sedan jubileumsåret 2007 och har inte uppdaterats sedan dess. Kopiering av bilder från denna portal är ej tillåtet. Vid användning av texter, uppge Linné 2007 som källa.

© Full Tank