Jubileets logotype har sin grund i en bild, målad av dåtidens främste blommålare, Georg Dionysius Ehret. Bilden beskriver sexualsystemets klass 10.
Linnéjubileet
Carl von Linné
Internationell verksamhet
Trädgård
Utställningar
Turism
Press
Ungdom
Vetenskap & forskning
Folkbildning
Skola
Kalender
Presschef
Mariethe Larsson

Generalsekreterare Åse Berglund

Presskontakter

Presschef
Mariethe Larsson

Generalsekreterare
Åse Berglund

All information på denna portal ligger kvar sedan jubileumsåret 2007 och har inte uppdaterats sedan dess. Kopiering av bilder från denna portal är ej tillåtet. Vid användning av texter, uppge Linné 2007 som källa.

Mariethe Larsson
Foto: Linne 2007
Åse Berglund
Foto: Podium Media