Jubileets logotype har sin grund i en bild, målad av dåtidens främste blommålare, Georg Dionysius Ehret. Bilden beskriver sexualsystemets klass 10.
Linnéjubileet
Carl von Linné
Internationell verksamhet
Trädgård
Utställningar
Turism
Press
Ungdom
Vetenskap & forskning
Folkbildning
Skola
Kalender

Pressmeddelanden

All information på denna portal ligger kvar sedan jubileumsåret 2007 och har inte uppdaterats sedan dess. Kopiering av bilder från denna portal är ej tillåtet. Vid användning av texter, uppge Linné 2007 som källa.

Presskonferens på IRF
Från vänster till höger:
Nobelpristagare Professor Roger B. Myerson pristagare i ekonomi. molekylärbiologen, Howy Jacobs, Göran Sandberg, rektor Umeå universitet, Christer Fuglesang, Nobelpristagare i medicin Sir Martin Evans samt astrofysikern Anja Andersen
Fotograf Charlotte von Friedrichs
Teater Slava
Fotograf Charlotte von Friedrichs