Jubileets logotype har sin grund i en bild, målad av dåtidens främste blommålare, Georg Dionysius Ehret. Bilden beskriver sexualsystemets klass 10.
Linnéjubileet
Carl von Linné
Internationell verksamhet
Trädgård
Utställningar
Turism
Press
Ungdom
Vetenskap & forskning
Folkbildning
Skola
Kalender

20 procent anser att Linnejubileet lockat unga till naturvetenskap och forskning

Tack vare Linnéjubileet har kunskaperna om Carl von Linné ökat och 20 procent av befolkningen tror att jubileet lockar fler unga till en naturvetenskaplig forskarkarriär. Det visar de undersökningar som genomförts före och efter Linnéjubileet. Jubileet har haft två mål: att bredda och nyansera bilden av Carl von Linné samt att inspirera och locka unga människor till naturvetenskapen.

Kunnighet och nyansering av bilden av Linné Allmänheten och en ungdomsgrupp (16-29 år) tillfrågades under 2006. I slutet av 2007 genomförde jubileet en uppföljande undersökning. Allmänhetens kunskaper om Linné har ökat i alla åldersgrupper. Andelen som placerar Linné i rätt århundrade har ökat med 25 procent och varannan svensk vet nu att Linné fyllde 300 år 2007.

Att Linné var botaniker visste nästan alla svenskar redan 2006 men att han verkade inom zoologi och medicin är en kunskap som vuxit till 26 respektive 29 procent under jubileumsåret. Drygt nio av tio (93 procent) anser att Linné haft stor betydelse för kunskapsutvecklingen i världen. En ökning med 8 procentenheter.Ungas intresse för naturvetenskap Av samtliga tillfrågade anser 20 procent att jubileet i hög eller mycket hög omfattning lockar fler unga till naturvetenskapen. 22 procent av de unga kan tänka sig att bli naturvetenskapliga forskare.Åse Berglund, generalsekreterare Linné2007 - Undersökningen kompletterar våra erfarenheter från Linnejubileet om att det finns ett stort sug efter kunskap kring Carl von Linné och hans arbete.

Flera av jubileets starkaste och mest livaktiga projekt har riktat in sig på barn i grundskolan. Det engagemang vi sett för biologi, naturkunskap och ekologi hos dessa elever lovar inger stort hopp om framtida Linné och Linneor. Det är nu det hela börjar!Hela undersökningen, som gjorts i samarbete med Vetenskap & Allmänhet och Synovate, finns att ladda ner hela versionen, sammanfattningen, eller på www.v-a.se