Jubileets logotype har sin grund i en bild, målad av dåtidens främste blommålare, Georg Dionysius Ehret. Bilden beskriver sexualsystemets klass 10.
Linnéjubileet
Carl von Linné
Internationell verksamhet
Trädgård
Utställningar
Turism
Press
Ungdom
Vetenskap & forskning
Folkbildning
Skola
Kalender

Möt hedersdoktorer till Linnés minne

Pressen inbjuds att träffa Linnéjubileets några mycket högt ansedda vetenskapliga gäster vid en pressträff innan de promoveras till hedersdoktorer till Linnés minne. Kom och ställ frågor till personer som alla har en mycket framträdande internationell position inom sina respektive ämnesområden.

I morgon, lördag, promoveras 14 hedersdoktorer till Linnés minne vid Uppsala universitet. Vid en pressträff före processionen till universitetsaulan välkomnas de av universitetets ledning och efter en kort inledning ges möjlighet till frågor från pressen. Elva av hedersdoktorerna kommer att närvara, bland andra Sir David Attenborough, professor James Watson, professor Michel Mayor och Dr Jane Goodall.

Frågestunden avslutas, om tiden medger, en stund för egna frågor till hedersdoktorerna.

Moderator: informationschef Karin Carlsson

Tid: 26 maj, kl. 10.45-11.30 OBS! Kom i god tid, senast kl. 10.30
Plats: Nya konsistorierummet, Universitetshuset

Frågor besvaras av pressansvarig Anneli Waara, 070-425 07 18

Länk till pressmeddelande med eventuella bilder:
http://info.uu.se/press.nsf/pm/presstraff.med.id7DC.html