Skola
Linné stod för vetenskapligt nytänkande, driftigt nyskapande, nyfikenhet, framåtanda och utvecklingsoptimism. Skolprojekt togs fram till jubileumsåret Linné2007 och finns kvar även efter 2007´s slut. Materialet tar Linné till hjälp för att ge inspiration och goda idéer för lärare i hela skolan till ett tvärvetenskapligt inriktat arbete där naturvetenskap ingår i ett brett sammanhang.

För information om Skolprojekt Linné, kontakta Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik.

All information på denna portal ligger kvar sedan jubileumsåret 2007 och har inte uppdaterats sedan dess. Kopiering av bilder från denna portal är ej tillåtet. Vid användning av texter, uppge Linné 2007 som källa.

© Bild från Fredriksdals trädgårdar