Jubileets logotype har sin grund i en bild, målad av dåtidens främste blommålare, Georg Dionysius Ehret. Bilden beskriver sexualsystemets klass 10.
Linnéjubileet
Carl von Linné
Internationell verksamhet
Trädgård
Utställningar
Turism
Press
Ungdom
Vetenskap & forskning
Folkbildning
Skola
Kalender

Full fart i Skolprojektet - hösten

2007

Hittills har cirka 420 skolor anmält sig som Linnéskolor och långt fler skolor har beställt materialet Linnélektioner. Idéhäftena 4 och 5 (I Linnés spår och Livsviktiga läkemedel) har kommit ut under sommaren och det sista häftet i serien kommer i slutet av hösten. Grundhäftet i Linnélektioner har översatts till engelska och japanska.
29-30 oktober ordnas en konferens i Falun för Sveriges alla Linnéskolor. Den blir ett avstamp inför fortsättningen av Skolprojektets arbete.
I ett samarbete med skolor i Australien arrangeras under hösten en essätävling för gymnasieelever. Vinnarna får resa till varandras land och delta i en vetenskaplig expedition.

All information på denna portal ligger kvar sedan jubileumsåret 2007 och har inte uppdaterats sedan dess. Kopiering av bilder från denna portal är ej tillåtet. Vid användning av texter, uppge Linné 2007 som källa.