Jubileets logotype har sin grund i en bild, målad av dåtidens främste blommålare, Georg Dionysius Ehret. Bilden beskriver sexualsystemets klass 10.
Linnéjubileet
Carl von Linné
Internationell verksamhet
Trädgård
Utställningar
Turism
Press
Ungdom
Vetenskap & forskning
Folkbildning
Skola
Kalender

Seminarium torsdag 22 mars kl 18.30-19.15. The Royal Geographical Society, London

Linnéinspiration för skolans lärare och elever

Skolprojekt Linné vill ge inspiration och bidra med goda idéer till ett tvärvetenskapligt arbete där naturvetenskap ingår i ett brett sammanhang. Projektet har under jubileumsårets inledningen givit ut inspirationshäftet Linnélektioner samt tre idéhäften på olika teman. Materialet kan användas av lärare i hela skolan. Ytterligare tre häften kommer att ges ut senare under året och häftet Linnélektioner ges ut i en engelskspråkig version under mars månad. Skolor som arbetar med Linnéteman kan anmäla sig som Linnéskola 2007. Hittills har över 350 skolor anmält sig (febr 07).

Skolprojektet presenteras av FD Elisabeth Långström, Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik, Uppsala och Biologisk grundutblidning vid Uppsala universitet.

Seminariet vänder sig, förutom till allmänt intresserade av Linné och hans gärning sett i naturvetenskapligt och historiskt perspektiv, till lärare och studenter, verksamma vid  museer och trädgårdar och andra som arbetar vid eller med skolor eller utvecklingen av undervisningen i naturvetenskap och angränsade ämnen.

Vid seminariet presenteras praktiska exempel på hur skolorna kan arbeta med Linné som tema samt erfarenheter från Linnéskolorna 2007. Skolprojektet vill inspirera skolor i andra länder att arbeta med Linné.  Det kan också öppna för kontakter och erfarenhetsutbyte via internet mellan lärare/elever vid skolor i Sverige och skolor i andra länder.

Anmälan. Deltagande är kostnadsfritt, men entrébiljett måste reserveras i förväg. Beställ din biljett här. (Till Calle - vg lägg in funktionen "click here" från engelsksidan i ordet "här"!

All information på denna portal ligger kvar sedan jubileumsåret 2007 och har inte uppdaterats sedan dess. Kopiering av bilder från denna portal är ej tillåtet. Vid användning av texter, uppge Linné 2007 som källa.