Jubileets logotype har sin grund i en bild, målad av dåtidens främste blommålare, Georg Dionysius Ehret. Bilden beskriver sexualsystemets klass 10.
Linnéjubileet
Carl von Linné
Internationell verksamhet
Trädgård
Utställningar
Turism
Press
Ungdom
Vetenskap & forskning
Folkbildning
Skola
Kalender

Länkar

Här hittar du länkar till material kopplat till Linné eller Linéjubileet.
  • Kemilärarnas Resurscentrum (KRC) har linnéåret till ära plockat ihop några laborationer, som har anknytning till Linné eller Linnés tid. Låt dig inspireras av Linné och använd laborationsmaterialet som finns på deras hemsida. Titta in här på www.krc.su.se

All information på denna portal ligger kvar sedan jubileumsåret 2007 och har inte uppdaterats sedan dess. Kopiering av bilder från denna portal är ej tillåtet. Vid användning av texter, uppge Linné 2007 som källa.