Jubileets logotype har sin grund i en bild, målad av dåtidens främste blommålare, Georg Dionysius Ehret. Bilden beskriver sexualsystemets klass 10.
Linnéjubileet
Carl von Linné
Internationell verksamhet
Trädgård
Utställningar
Turism
Press
Ungdom
Vetenskap & forskning
Folkbildning
Skola
Kalender

Linnéskola 2007

Skolor som aktivt arbetar med Linné som utgångspunkt för att utveckla undervisningen i naturvetenskap kan utnämnas till Linnéskola 2007. Mer information om detta finns på hemsidorna för Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik och Myndigheten för skolutveckling

Skolmaterialet (såväl tryckt som webb-baserat) är tillgängligt från årsskiftet 06/07.

All information på denna portal ligger kvar sedan jubileumsåret 2007 och har inte uppdaterats sedan dess. Kopiering av bilder från denna portal är ej tillåtet. Vid användning av texter, uppge Linné 2007 som källa.

Foto: Britt-Marie Lidesten