Jubileets logotype har sin grund i en bild, målad av dåtidens främste blommålare, Georg Dionysius Ehret. Bilden beskriver sexualsystemets klass 10.
Linnéjubileet
Carl von Linné
Internationell verksamhet
Trädgård
Utställningar
Turism
Press
Ungdom
Vetenskap & forskning
Folkbildning
Skola
Kalender

Gymnasietävling

Linné och Solander - tre seklers upptäckter och äventyr
 
Kapten James Cooks upptäcktsresa i den stora södra oceanen nådde Australiens östkust 1770. Framför honom låg en stor otämjd kontinent som få européer tidigare hade sett, ett land med okänd natur som väntade på att upptäckas. Vid sin sida hade Cook två av Englands största naturalister - Sir Joseph Banks och dr Daniel Solander. Solander var svensk från Piteå och hade anlänt till England efter genomförda doktorsstudier under ledning av Carl von Linné. Under de följande dagarna skulle de två männen upptäcka och beskriva några av de märkligaste växter och djur som någonsin setts, livsformer som fångade allmänhetens intresse och fick det europeiska vetenskapssamhället att skaka i sina grundvalar.

Banks och Solander drevs av en nyfikenhet och upptäckarglädje utan gränser. Ännu idag, närmare 250 år senare, drivs vetenskapsmän världen över av samma krafter.
För att markera 300-årsfirandet av Solanders lärare lanseras en tävling för australiska och svenska gymnasieelever för att inspirera till samma nyfikenhet för naturen - och samma upptäckarglädje - som låg bakom Solanders vilja att förstå de märkliga växter och djur han mötte i Australien. Tävlingen utgörs av en elektronisk uppsats på temat "Upptäckt". Vinnaren i varje land ges möjlighet att delta i en vetenskaplig expedition. Vinnaren i Australien ges möjlighet att resa till Sverige, och vinnaren i Sverige ges möjlighet att resa till Australien.

För svenska elever är sista inlämningsdatum torsdag den 15 november 2007, kl. 17.00
 
Ansökningsformulär och tävlingskriterier hittar du här på följande länk
   

http://www.bioresurs.uu.se/skolprojektlinne/australienresa.html

All information på denna portal ligger kvar sedan jubileumsåret 2007 och har inte uppdaterats sedan dess. Kopiering av bilder från denna portal är ej tillåtet. Vid användning av texter, uppge Linné 2007 som källa.