Trädgård
Carl von Linné hämtade inspiration från både natur och trädgård. 2007 firade trädgårds-Sverige blomsterkungen Linné med utställningar, vandringar, öppna trädgårdar, plantbytardagar med mera runt om i landet.
 
Från Skåne i söder till Lappland i norr lyfte man speciellt fram några större anläggningar - botaniska trädgårdar, slottsträdgårdar, museiträdgårdar och Linnéminnen, med allt från klassisk och modern trädgårdskonst till odlingslandskap likt de på Linnés tid.

All information på denna portal ligger kvar sedan jubileumsåret 2007 och har inte uppdaterats sedan dess. Kopiering av bilder från denna portal är ej tillåtet. Vid användning av texter, uppge Linné 2007 som källa.

Stjärnhimmel på Skogens Trädgårdar på Wij Trädgårdar sommaren 2005. Landskapsarkitekt Ulf Nordfjell.