Jubileets logotype har sin grund i en bild, målad av dåtidens främste blommålare, Georg Dionysius Ehret. Bilden beskriver sexualsystemets klass 10.
Linnéjubileet
Carl von Linné
Internationell verksamhet
Trädgård
Utställningar
Turism
Press
Ungdom
Vetenskap & forskning
Folkbildning
Skola
Kalender

Linnéträdgård på Chelsea Flower Show

Linné hade en nära relation till natur och trädgård och i Sverige finns en rik trädgårdstradition, ofta med inspiration från naturen. Linné levde också under en tid när det formspråk som kännetecknar vår samtid växte fram. Att skapa trädgårdar med inspiration från naturen och kombinera det med arkitektur och design i klassiska svenska material, väcker idag intresse även internationellt.

En viktig del i Linnéfirandet utomlands blir det svenska inslaget i den internationellt sett mest betydelsefulla trädgårdsevenemanget i Europa, Chelsea Flower Show, som hålls i London i slutet av maj varje år.

Linnédelegationen bidrar med Linnéträdgården i samarbete med Svenska Institutet och Svenska ambassaden i London. Efter Chelsea Flower Show kommer trädgården att flyttas till Botaniska Trädgården i Göteborg och bli en del av det svenska firandet.

Sveriges bidrag på Chelsea blir en modern "Linnéträdgård", som speglar vår tids intresse för arkitektur, konst, design, natur och trädgård. Utifrån Linnés nyfikenhet och lust till naturen gestaltas en modern trädgård på 230 kvm. Ursvenska material som granit, stål och timmer kombineras med vilda växter och hortikulturens yppersta bidrag till en trädgård i en gestaltning som speglar vår tid. Den visar upp den svenska trädgårdskonsten som söker sig nya vägar.

Avsikten med trädgården är att förmedla Linnés nyfikenhet och kärlek till naturen i en modern form. Målsättningen är att besökarna på Chelsea 2007 ska låta sig inspireras av det svenska sättet att förhålla sig till natur och kultur.   

Trädgården designas av landskapsarikitetkt Ulf Nordfjell, som har gedigen erfarenhet från offentliga och privata uppdrag, samt från en rad utställningar. Här kan nämnas "Trädgården och Konsthantverket", Rosendal 1998, "Hedens Lustgård" Göteborg 2000, medverkat på BO01 i Malmö, konstnärlig ledare för Norrvikens Trädgårdar 2002, samt landskapsarkitekt för "Skogens Trädgårdar", Wij 2005.

Konstverken i trädgården inspirerade av Georg Dionysius Ehrets bilder är skapade av konstnären Anne-Karin Furunes.

Kontakt:
Ulf Nordfjell
Arkitekt LAR/MSA
tel. 070-635 60 52
e-post:
lunab@hammarbysjostad.se
ulf.nordfjell@ramboll.se
 
All information på denna portal ligger kvar sedan jubileumsåret 2007 och har inte uppdaterats sedan dess. Kopiering av bilder från denna portal är ej tillåtet. Vid användning av texter, uppge Linné 2007 som källa.

Landskapsarkitekt Ulf Nordfjell träffar Kungaparet
Ulf Nordfjells vackra trädgård i Chelsea
Linné tittar fram i vår jubileumsträdgård