Jubileets logotype har sin grund i en bild, målad av dåtidens främste blommålare, Georg Dionysius Ehret. Bilden beskriver sexualsystemets klass 10.
Linnéjubileet
Carl von Linné
Internationell verksamhet
Trädgård
Utställningar
Turism
Press
Ungdom
Vetenskap & forskning
Folkbildning
Skola
Kalender

Ulf Nordfjells trädgård

All information på denna portal ligger kvar sedan jubileumsåret 2007 och har inte uppdaterats sedan dess. Kopiering av bilder från denna portal är ej tillåtet. Vid användning av texter, uppge Linné 2007 som källa.

Fotograf Hannu Sarenström
Fotograf Hannu Sarenström
Fotograf Hannu Sarenström
Fotograf Hannu Sarenström
Fotograf Hannu Sarenström
Fotograf Hannu Sarenström
Fotograf Hannu Sarenström
Fotograf Hannu Sarenström
Uppbyggnad av trädgården
Dag 1
Dag 1 ritning
Entré
Forsen på plats
Granlyft
Häckdikegrävning
Häckplantor avlastade
Tallar och grävmaskin
Tungt lyft
Ulf kollar plantor