Jubileets logotype har sin grund i en bild, målad av dåtidens främste blommålare, Georg Dionysius Ehret. Bilden beskriver sexualsystemets klass 10.
Linnéjubileet
Carl von Linné
Internationell verksamhet
Trädgård
Utställningar
Turism
Press
Ungdom
Vetenskap & forskning
Folkbildning
Skola
Kalender
Wij Trädgårdar i Ockelbo utsedd till Sveriges vackraste park 2007
Wij Trädgårdar i Ockelbo har utsetts till "Sveriges vackraste park 2007", tävlingen för offentliga parker och trädgårdar som i år firar 5-årsjubileum. På andra plats kom Drottningholms Slottspark, Ekerö, med Uppsala Botaniska Trädgård på tredje plats. Omröstningen om "Allmänhetens favorit" vanns av Taxinge Slottspark, Nykvarn, före Rosenlunds Rosarium i Jönköping.
 
Juryns motivering lyder:
"I Carl von Linnés anda har Wij Trädgårdar på kort tid lyckats skapa ett genuint och i många stycken unikt svenskt parkideal som tydliggör och speglar skönheten i det omgivande norrländska landskapet. Wij Trädgårdar är en nydanande ekologisk trädgårdspark som inbjuder både till lärande och inspiration för den egna trädgården. Med blomsterkungen Linné som förebild visar Wij Trädgårdar att nyfikenhet, iver och entusiasm är grunden för utveckling av såväl offentliga parker som privata trädgårdar."

Sveriges vackraste park är en årlig tävling som ska väcka intresse kring landets offentliga parker och trädgårdar. Tävlingen, som genomförs på initiativ och med stöd av motortillverkaren Briggs & Stratton, arrangerades för första gången i Sverige år 2003. Vinnarna hittills är Göteborgs Botaniska Trädgård (2003), Örebro Stadspark (2004), Ronneby Brunnspark (2005) och Norrvikens Trädgårdar (2006).

Förutom i Sverige arrangeras tävlingen på liknande sätt även i Tyskland, Italien, Frankrike, Storbritannien och Polen. De tre parker som i årets tävling kommer på prispallen i de olika länderna är kvalificerade att deltaga i en europeisk final. Tävlingens sponsor vill framhålla vikten av välskötta grönytor som en naturlig del av vackra parker och trädgårdar. För mer information om tävlingen se www.sverigesvackrastepark.se.

 All information på denna portal ligger kvar sedan jubileumsåret 2007 och har inte uppdaterats sedan dess. Kopiering av bilder från denna portal är ej tillåtet. Vid användning av texter, uppge Linné 2007 som källa.