Jubileets logotype har sin grund i en bild, målad av dåtidens främste blommålare, Georg Dionysius Ehret. Bilden beskriver sexualsystemets klass 10.
Linnéjubileet
Carl von Linné
Internationell verksamhet
Trädgård
Utställningar
Turism
Press
Ungdom
Vetenskap & forskning
Folkbildning
Skola
Kalender
A tribute to Linnaeus - trädgårdsarkitekturen som tidsavtryck
Sveriges moderna Linnéträdgård, "A Tribute to Linnaeus", medverkade vid årets Chelsea Flower Show och väckte stort intresse och entusiasm internationellt.
Som ett led i diskussionen om den framtida trädgårdsarkitekturens inriktning arrangerar Linné 2007 ett seminarium med stöd av Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse den 31 oktober på Riddarhuset.

Läs mer...

 
All information på denna portal ligger kvar sedan jubileumsåret 2007 och har inte uppdaterats sedan dess. Kopiering av bilder från denna portal är ej tillåtet. Vid användning av texter, uppge Linné 2007 som källa.