Jubileets logotype har sin grund i en bild, målad av dåtidens främste blommålare, Georg Dionysius Ehret. Bilden beskriver sexualsystemets klass 10.
Linnéjubileet
Carl von Linné
Internationell verksamhet
Trädgård
Utställningar
Turism
Press
Ungdom
Vetenskap & forskning
Folkbildning
Skola
Kalender

Våra jubileumsträdgårdar

Carl von Linné hade en nära relation till både natur och till trädgård.

Som barn tog han starkt intryck både av det småländska landskapet där han växte upp och sin fars vackra blomsterträdgård.

Som vuxen anlade han trädgårdar både kring professorsbostaden inne i Uppsala och på sin lantegendom Hammarby.

På samma sätt finns i Sverige en rik trädgårdstradition, ofta med inspiration från naturen. Just det sättet att skapa trädgårdar med inspiration från naturen och kombinera det med modern design och klassiska svenska material, väcker idag stort intresse internationellt
I de flesta landskap som Linné skildrade i sina resor har vi valt ut minst en jubileumsträdgård.

För att visa upp mångfalden i dagens svenska trädgårdskonst har vi valt allt från slottsträdgårdar, botaniska trädgårdar och en fjällträdgård till odlingslandskap som på Linnés tid.

Ytterligare en trädgård håller nu på att anläggas - runt Linnés Bröllopsstuga i Sveden, Dalarna.

Utöver den geografiska spridningen och mångfalden har vi valt de anläggningar som har spännande och inspirerande programverksamhet, butik och restaurang samt kapacitet att ta emot större grupper på ett professionellt sätt.

 All information på denna portal ligger kvar sedan jubileumsåret 2007 och har inte uppdaterats sedan dess. Kopiering av bilder från denna portal är ej tillåtet. Vid användning av texter, uppge Linné 2007 som källa.

Bergianska- mellan Brunnsviken och Naturhistoriska i Stockholm.
Vill du veta mer om hur växterna fått sina namn? Vill du veta mer om männen runt Linné? Vilka var Rudbeck, Browallius och Dahl som fått rudbeckia, browallia och dahlia uppkallade efter sig? Det kan du lära dig mer om på Bergianska trädgården där man satt ut ungefär 25 skyltar som blir en trevlig promenad att upptäcka. Just nu doftar hela trädgården av sensommarens växter!
Går du i skolan och vill följa med på någon av Naturens Hus' Linné-vandringar? Ja, då har du hela höstterminen på dig!
Från Chelsea Flower Show till Göteborgs Botaniska
Nu kan vi alla besöka den svenska Linnéträdgården 'A tribute to Linnaeus' som ställdes ut på Chelsea Flower Show i maj. Trädgården har ritats av landskapsarkitekt Ulf Nordfjell och gjorde stor succé i Storbritannien-bl a fick den en guldmedalj. 
Trädgården har flyttats från London och byggts upp igen på Göteborgs Botaniska Trädgård. I London var det en försommarträdgård, men i Göteborg är det en högsommarträdgård med delvis nytt växtmaterial. Bilderna är från den högtidliga invigningen i juni, där bl a författaren mm Katarina Dunér talade.
Fredriksdal och Sofiero - våra sydligaste jubileumsträdgårdar
I Helsingborg ligger två av våra jubileumsträdgårdar- Sofiero och Fredriksdal. Sätt av en heldag så ni hinner med båda och kan se den systematiska trädgården, Martin Sjöberg-utställning mm på Fredriksdal och Karin Berglund och Majautsällningar på Sofiero. Äter gott gör ni på båda ställena.
Wij Trädgårdar- två timmar från Stockholm
Nyfikna på Wij Trädgårdar satte vi oss på tåget till Gävle och Ockelbo. Rosengården, den nya Linnékryddträdgården, elevernas egna tolkningar av Linné och Ulf Nordfjells utställning 'Skogens Trädgård' visade något nytt- en frodig trädgård i växtzon 5! Dessutom en kornåker, en klöveräng, kanter med 'äkerogräs' och mycket konsthantverk i sten och järn. 
Dalarna - Världskulturarv med trädgårdar
När ni besöker Dalarna-passa på att se trädgårdarna som ingår i Världskulturarvet! Vid Linnés Bröllopsstuga i Sveden har den gamla trädgården återskapats. Omgärdad av det mycket speciella staketet som syns på samtida bilder, bygger nu kommunen upp en kryddträdgård med nyttoväxter. Känn historiens vingslag-passa på att få en guidad visning av både Bröllopsstugan där Carl och Sara Lisa vigdes och trädgården.
Inte långt därifrån ligger den restaurerade barockträdgården i bergsmansgården Gamla Staberg, med terrassodlingar, ruddamm och äppelodling i samarbete med POM(Programmet f odlad mångfald). Passa också på att äta i den utmärkta restaurangen innan ni fortsätter till Sundborn, Zorn-gården och nya trädgårdsupplevelser! 
Jubileumsträdgård Tema/utställn/aktivitet Invigning Hemsida
Skåne:      
Fredriksdal museer och trädgårdar Följ Linnés skånska resa genom utställningar, vandringar, aktiviteter och nyanlagda trädgårdar Maj 2007 www.fredriksdal.se
Sofiero slott och slottsträdgård Slotts- och trädgårdsutställning med Linné som inspiration, för barn och vuxna. 22 april 2007 www.sofiero.se
Västra Götaland:      
Göteborgs botaniska trädgård Direkt från Chelsea Flower Show: Ulf Nordfjells linnéträdgård till Botan! 30 juni 2007 www.gotbot.se
Gotland:      
DBW:s Botaniska trädgård Invigning av Linnéfirandet på Gotland. Ett mycket rikt program under hela sommaren och hösten 28 januari www.dbw.nu/tradgard/
Kronoberg:      
Linnés Råshult Fest i Linnés barndomsträdgårdar 19-20 maj www.linnesrashult.se
Stockholm:      
Bergianska trädgården Linné i Bergianska – visningar, utställningar, aktiviteter medLinnétema hela året. 28/1 i Edvard Andersons växthus, 28/4 i trädgården www.bergianska.se
Skansen Med Linnés ögon - en landskapsresa på Skansen 2007 12 maj www.skansen.se
Uppsala:      
Linnéträdgården Den botaniska trädgård som Linné undervisade, forskade och förundrades i 1 maj www.linnaeus.uu.se
Linnés Hammarby Linné på Hammarby: ny utställning om Linnés liv på lantegendomen 27 april (öppnar 1 maj) www.hammarby.uu.se
Botaniska trädgården, Uppsala universitet Barockträdgård. Nytt tropiskt växthus. Linneanum med Uppsalas informationscentrum för 2007. Linneanum 1maj, övriga trädgården hela året www.botan.uu.se
Dalarna:      
Linnés Bröllopsstuga Guidade visningar dagligen. 26/6-2/9 26 juni www.visitfalun.se
Linné2007 i norr:      
Wij Trädgårdar Läkaren Linné; den nya Örtagården. 16 juni www.wij.se
Ájtte,JOKKMOKKS Fjällträdgård ITER LAPPONICUM 11 juni 2007 www.ajtte.com
       
       
Gå in på deras hemsidor och följ hur programmet för Linnéåret växer fram!

Birgitta Sandström Lagercrantz, nationell samordnare, trädgård
Tel 08-100167,