Jubileets logotype har sin grund i en bild, målad av dåtidens främste blommålare, Georg Dionysius Ehret. Bilden beskriver sexualsystemets klass 10.
Linnéjubileet
Carl von Linné
Internationell verksamhet
Trädgård
Utställningar
Turism
Press
Ungdom
Vetenskap & forskning
Folkbildning
Skola
Kalender
Turism
Carl von Linné utforskade det svenska blomstrande landskapet och våra kulturmiljöer. Under 2007 välkomnades turister att besöka de platser och omgivningar som Carl von Linné besökte och verkade i. På olika platser runt om i Sverige kunde man leta dig fram i hans fotspår, både på egen hand och med hjälp av skyltprojekt och guidade turer.

All information på denna portal ligger kvar sedan jubileumsåret 2007 och har inte uppdaterats sedan dess. Kopiering av bilder från denna portal är ej tillåtet. Vid användning av texter, uppge Linné 2007 som källa.

Fotograf Helene Schmitz