Jubileets logotype har sin grund i en bild, målad av dåtidens främste blommålare, Georg Dionysius Ehret. Bilden beskriver sexualsystemets klass 10.
Linnéjubileet
Carl von Linné
Internationell verksamhet
Trädgård
Utställningar
Turism
Press
Ungdom
Vetenskap & forskning
Folkbildning
Skola
Kalender

Linné was here

På sina resor i 1700-talets Sverige besökte Carl von Linné ett stort antal platser. Många av dem har han skrivit om i sina reseskildringar. "Linné was here" är en peripatetisk (se nedan) utställning som vill locka till upptäcktsresor i Linnés spår och i hans anda. Den nutida resenären kan, med ledning av skyltprogrammet "Linné was here", hitta platsen där Linné en gång stod och själv jämföra dåtidens beskrivning med dagens verklighet.

De 33 utvalda platserna, fördelade över hela landet, är knutna till texter av Linné själv och pekas ut med hjälp av koordinater och vägbeskrivningar. Innehållet görs tillgängligt genom denna webbadress och ett häfte som sprids genom medverkande museer, trädgårdar och turistbyråer. Man kan också ringa varje plats och få texten uppläst. Tjänsten kostar som ett vanligt telefonsamtal och tar 1 till 3 min att avlyssna. De inledande siffrorna är alltid 076-275 11 och följs av numret på skylten 01-33 (se nedladdningsbara pdf:er)

Idé och konstnärlig ledning: Simon Irvine Projektledning: Mats Brunander
Textspanare: Helena Friman
Bild: Jesper Waldersten
Röst: Björn Granath
Ljud: Anders Gustavson

I sann peripatetisk anda
Aristoteles (384-322 f.Kr) hade för vana att undervisa sina lärjungar under det han vandrade omkring på gården till en skola som hette Lykeion (på latin Lyceum). Förmodligen tyckte Aristoteles att motionen befrämjade tänkandet. Aristoteles lära kallas ofta peripatetisk efter kringvandrandet, av grek. peripateo 'vandrar omkring'. Det är omvittnat att Linné tillämpade metoden när han undervisade sina studenter. Det skedde "med stövlarna på". Nu är det vår tur att vandra, se och upptäcka.

Kontaktpersoner Linné was here
Simon Irvine, konstnärlig ledning: 0708-387 378, info@simonirvine.net
Mats Brunander, projektledare, 0709-663 148, mats.brunander@telia.com
 
All information på denna portal ligger kvar sedan jubileumsåret 2007 och har inte uppdaterats sedan dess. Kopiering av bilder från denna portal är ej tillåtet. Vid användning av texter, uppge Linné 2007 som källa.

© Jesper Waldersten