Jubileets logotype har sin grund i en bild, målad av dåtidens främste blommålare, Georg Dionysius Ehret. Bilden beskriver sexualsystemets klass 10.
Linnéjubileet
Carl von Linné
Internationell verksamhet
Trädgård
Utställningar
Turism
Press
Ungdom
Vetenskap & forskning
Folkbildning
Skola
Kalender

Om Linné levt idag hade han varit fältbiolog!


 All information på denna portal ligger kvar sedan jubileumsåret 2007 och har inte uppdaterats sedan dess. Kopiering av bilder från denna portal är ej tillåtet. Vid användning av texter, uppge Linné 2007 som källa.

Fältbiologerna är nämligen den största svenska natur- och miljöföreningen för ungdomar. I Fältbiologerna finns plats för alla som är intresserade av naturen och vill uppleva och upptäcka den tillsammans med andra. I föreningen finns både möjlighet att lära sig om spännande saker i naturen och att åka till intressanta ställen tillsammans med andra.  Upptäckarglädje och nyfikenhet förenas med engagemang och miljökamp. I Fältbiologerna finns utrymme för allt från att vandra i skogen och lyssna till vårfåglarnas serenader till att lära sig om hur slemsvampar lever eller att inventera en äng.
 
Många i Fältbiologerna drivs av den nyfikenhet och den känsla för naturen som sporrade Carl von Linné att resa land och rike runt. Man behöver inga förkunskaper för att vara med, vi lär oss av varandra. Genom att vara ute i naturen får vi också kunskaper om hur den mår. Därför vet vi att många av de arter som Linné kände till och som var vanliga under hans livstid idag är starkt hotade av bland annat det storskaliga jordbruket och det moderna skogsbruket.  Vi ställer krav på politiker och andra beslutsfattare och försöker uppmärksamma dem på att den biologiska mångfalden är hotad. Precis som Linné tror vi på mångfald istället för enfald.
 
Som fältbiolog finns det mycket att göra! Som medlem kan man vara aktiv lokalt men även på distrikts- och riksnivå. I riksföreningen finns det flera aktiviteter som återkommer varje år som sommarläger och fältstation på Öland vid Kristi himmelsfärdshelgen.

Verksamheten i föreningen bestäms och planeras av medlemmarna själva.  Därför finns det alltid möjlighet att påverka vad som ska hända i föreningen - vill man fixa en kurs eller ett läger själv kan man göra det! Fältbiologerna är en ideell förening för och av unga. Det finns inga vuxna ledare, ingen partipolitisk bindning. Fältbiologerna startades 1947, och har sedan dess upptäckt och upplevt naturen och verkat för ett hållbart samhälle och global rättvisa. Fältbiologerna har Naturskyddsföreningen som fristående modersförbund.
 
Som medlem får man tidskriften Fältbiologen, som kommer ut med fyra nummer per år. Där kan man läsa allt möjligt om natur och miljö och om vad som händer i föreningen. Redaktionen är precis som andra i föreningen ideellt arbetande och välkomnar ständigt nya skribenter, fotografer o.s.v.
 
Suktar du efter mer kunskap finns ännu en källa, förlaget! Ja, Fältbiologerna har ett eget förlag sen många år tillbaka. Där finns böcker om allt från "Norrlands bållevermossor" till att mata vinterfåglar. En del böcker används som litteratur på högskolor, vissa är anpassade för studiecirklar, och en del passar bra som presenter eller kvällsläsning. Medlemmar har så klart feta rabatter på böckerna i förlaget.

Fältbiologerna är till för dig som är mellan 7 och 25 och gillar naturen. Tycker du att det här låter vettigt är du varmt välkommen att testa Fältbiologerna!
 
Mer information om föreningen hittar du här

Foto Britt Marie Lidesten