Jubileets logotype har sin grund i en bild, målad av dåtidens främste blommålare, Georg Dionysius Ehret. Bilden beskriver sexualsystemets klass 10.
Linnéjubileet
Carl von Linné
Internationell verksamhet
Trädgård
Utställningar
Turism
Press
Ungdom
Vetenskap & forskning
Folkbildning
Skola
Kalender

I LINNÈS KÖLVATTEN

Ett av de mer spektakulära inslagen som planeras inom Linné2007 står Göteborgs universitet för. I projektet "I Linnés kölvatten" följer forskare från den naturvetenskapliga fakulteten Ostindienfararen Götheborgs expedition för att samla in och dokumentera det marina växt- och djurlivet. I några hamnar medverkar lokala universitet och skolklasser i analyser av materialet som de presenterar bland annat via videokonferenser och en hemsida.

 
All information på denna portal ligger kvar sedan jubileumsåret 2007 och har inte uppdaterats sedan dess. Kopiering av bilder från denna portal är ej tillåtet. Vid användning av texter, uppge Linné 2007 som källa.

© Jenny Krönström & Selma Pacariz.