Jubileets logotype har sin grund i en bild, målad av dåtidens främste blommålare, Georg Dionysius Ehret. Bilden beskriver sexualsystemets klass 10.
Linnéjubileet
Carl von Linné
Internationell verksamhet
Trädgård
Utställningar
Turism
Press
Ungdom
Vetenskap & forskning
Folkbildning
Skola
Kalender

Fishy facts

 
All information på denna portal ligger kvar sedan jubileumsåret 2007 och har inte uppdaterats sedan dess

Anledningen till att vi fångar fisk är att vi tar leverprover för DNA-sekvensering. Dessa DNA-profiler ska sedan kopplas ihop med en säker artbestämmning för att användas som ett genetiskt fingeravtryck (eller “barcode" dvs sträckkod) för den fiskarten. Det gör att man kan ta små vävnadsprover på fisk eller fiskprodukter och snabbt och säkert artbestämma fisken genetiskt. Med det verktyget kan myndigheter och organisationer kontrollera handel med hotade och skyddade arter. Databasen kallas BOLD barcoding och strävar efter att samla in genetiska sträckkoder för så många djurarter som möjligt.

Guldmakrill
Guldmakrillen lever ensamt eller i små grupper ute i öppet hav. Håller ofta till under sargassotångbälten eller större flytande föremål. Jagar småfisk och bläckfisk dygnet runt. Flygfisk är ett vanligt byte. Större hanar får den karaktäristiska trubbiga skallformen som gör fisken lätt att känna igen. Guldmakrillen är en populär matfisk och sportfisk i alla tropiska och subtropiska hav. Den kallas dorado och dolphinfish i spansk respektive engelsktalande delar av världen. Skinnet är vackert guldfärgat men tappar snabbt sin färg när fisken dör.

Som kuriosa kan nämnas att svenska översättare ofta felöversätter "dolphinfish" till däggdjuret delfin, vilket skapar förvirring. En stackars nobelpristagare från karibien råkade säga att hans favoritmat var "dolphinfish". Det ledde till att han blev ordentligt kritiserad i svensk media som en delfinslaktande barbar. Allt detta för att han tycker om guldmakrill precis som vi andra.

Wahoo
Lever ensam eller i små stim ute på öppet vatten i tropiska och subtropiska hav. Wahoon är en snabb jägare som fångar mindre fiskar samt tioarmade bläckfiskar. Det finns få rovfiskar som som  en vuxen wahoo, men större hajar som tex silverspetsad haj har observerats fånga wahoo. Wahoon kan bli upp till250 cmlång och väga83 kg . Vuxna individer är bland de snabbaste fiskarna i havet. Styrkan och snabbheten (upp till 41 knop eller76 km/h !) gör den till en uppskattad sportfisk runt om i världen. Köttet håller mycket hög kvalitet. Beståndet är okänt, men kan antas vara påverkat av kommersiellt fiske som de flesta stora predatorer i havet.

Storögd tonfisk
En av de större tonfiskarna, lever i tropiska varma vatten. De vuxna individerna lever vid språngskikt på ca 150- 200 metersdjup och de unga individerna lever i varmare vatten närmare ytan. Den storögda tonfisken är som de andra tonfiskarna en snabbsimmande rovfisk. Köttet håller mycket hög kvalitet och används i ofta till sashimi. Fiskas kommersiellt med krok och lina. De flesta tonfiskarter utsätts för hårt fisketryck vilket innebär att både antalet fiskar och storleken på fiskarna har sjunkit. Man har visat att de flesta stora rovfiskarter har minskat i antal med ungefär 90 procent sedan 50-talet.

Albacore,
eller långfenad tonfisk som den också kallas på svenska, är en stimfisk som lever i varma vatten över hela jorden. Den migrerar långa sträckor, och större individer föredrar lite kallare vatten men återvänder till tropikerna för att reproducera sig. Albacore lever ofta längs gränsskikt mellan två vattenmassor med olika temperatur. Den jagar mindre fiskar och tioarmad bläckfisk under hela dygnet.

Amber Jack

Lever vid kontinentaltrösklar från ytan ner till ett par hundra meter. De yngre fiskarna samlas ofta i mindre stim runt flytande föremål. Den fisken som vi fångade nappade precis som vi passerat en stor stock vilket tyder på att stocken lockat till sig ett stim. Amber Jack fiskas med både nät och lina och köttet säljs färskt eller saltat. Fisk som levt vid korallrev kan orsaka ciguateraförgiftning.
 
14/7 2006,
Götheborg
Fredrik Jutfelt

Guldmakrill, Coryphaena hippurus, Dorado (Sp), Dolphinfish (Eng), Qi qiu (mandarin)
Max 234 cm, 40 kg
Fångad:
Juli 3: 72 cm ,3,2 kg          
Juli 7:  4 st: 40- 50 cm och 1- 1,5 kg
Juli 11:54 cm ,1,4 kg
Juli 11:63 cm ,2,3 kg         
(hona med rom, ätit tioarmad bläckfisk nyligen.)
Wahoo
Acanthocybium solandri
Max: 250 cm,83 kg
Fångad         
8/7:              114 cm ,8 kg
11/7:            62 cm ,1,6 kg
Storögd tonfisk
Thunnus obesus
Bigeye tuna
Max250 cm ,210 kg
Fångad 11/7: 800g,36 cm
Fångad 11/7: 850g,37 cm
Tonfisk sp. (Det kan vara en albacore tuna, bigeye tuna, eller en av flera andra tonfiskarter)
Fångad 3 juli:43 cm ,1,8 kg
Amber Jack
Seriola rivoliana
Saknar svenskt namn
Max:160 cm ,60 kg
Fångad 12/7 :                   1,4 kg  41 cm .
(Vid flytande stock där det var70 meterdjupt)