Jubileets logotype har sin grund i en bild, målad av dåtidens främste blommålare, Georg Dionysius Ehret. Bilden beskriver sexualsystemets klass 10.
Linnéjubileet
Carl von Linné
Internationell verksamhet
Trädgård
Utställningar
Turism
Press
Ungdom
Vetenskap & forskning
Folkbildning
Skola
Kalender

Veckobrev 1 Sträckan Vigo-Cadiz

Efter 11 dagar i Vigo lämnade Götheborg hamnen den 13 november klockan 10 på morgonen för att segla de dryga 500 sjömilen söderut till Cadiz. Direkt efter det att bogserbåtarna släppt tamparna och lotsen lämnat skeppet sattes segel - revat storsegel och fock. Hårda vindar väntade, men från rätt håll! När vi inte längre var i lä av  Cies Isles i mynningen av  Ria de Vigo, den stora bukt som ligger utanför Vigo, kände vi av sjön och vinden. Med förliga vindar som i byarna kom upp i över 20 sekundmeter länsade vi undan utmed kusten. Farten loggades stundtals till över 11 knop. Alla förvånades över hastigheten och av hur väl fartyget skötte sig i den höga sjön, även om det gungade och slängde rejält. Det var nu vi upptäckte vad som inte var sjöstuvat - en skrivare på kanondäck som åkte i durken, och krossade sillburkar i kabyssen som spred lukt av sillspad var bara en liten del av allt som skulle ha stuvats bättre.

 Sjögången gjorde att vi inte kunde rigga upp vår utrustning på soldäck, utan vi ägnade dagen åt att ställa i ordning det sista nere i tankrummet där vi har ett laboratorium. Där nere var skeppets rörelser också mycket mindre kännbara. I tankrummet har vi, förutom kyl och frys för de prover som ska skickas hem för analys, en fast utrustning som mäter salthalt, temperatur och klorofyllhalt i havsvattnet. Utrustningen förses med vatten från brandpumpen som ständigt är i gång. På så sett får vi en kontinuerlig registrering av  förhållandena på 2 -3 metersdjup. Följande dag blev lugnare och framåt eftermiddagen var det dags att montera vinschen på soldäcket. Vinschen kommer att användas dels för sonderingar ned till 100 à200 meteroch dels för provtagning med planktonhåvar. Resten av veckan bjöd på svaga vindar och gott om tid för oss att testa och gå igenom utrustningen på däck så att allt fungerar inför språnget över Atlanten. Under hela vår seglats längs den iberiska halvöns västkust följdes fartyget av delfiner.

 Det lugna vädret gjorde också att besättningen fick tid att se över fartyget, byta eller reparera det som var slitet, och fortsätta med allt som inte hanns med innan Götheborg lämnade hemmahamnen. Elhyvlar och bandsågar på däck förknippas ju inte med 1700-talet, men resultatet av ansträngningarna gör det definitivt. Vindarna avtog alltmer och på torsdag kväll bestämde skepparen att seglen skulle beslås och motorn startas för att ta oss till ankarplats i närheten av Cadiz. Där kommer vi att vidta de nödvändiga åtgärderna - putsning  och städning inför ankomsten till Cadiz. Vi ska även stuva undan allt modernt som inte behövs - fartyget ska så gott det låter sig göra ge en bild av 1700-talets fartyg.

 Christopher Tärnström, från Funbo socken i Uppland, mönstrade 1745 på som skeppspräst på ostindiefararen "Calmar" och gick därigenom till historien som den förste Linné-apostlen. Han var utsänd av kungliga vetenskapsakademien för "att anwenda all möjelig flit at observera alt hwad märkwärdigt kan förekomma under den resan til Ost Indien som Min herre kommer nu att företaga sig". Han fick ytterligare, och mer noggranna instruktioner, av de tre herrarna och ledamöter av Kungliga Vetenskapsakademien, Linnaeus, Triewald och Sahlberg. Utöver insamling av växter och djur skulle Tärnström utföra noggranna mätningar av temperaturen - meteorologin var en vetenskap på modet och föremål för stort intresse, inte minst från Royal Society i London som tidigare hade initierat enhetliga mätningar i flera länder.

 Efter knappt tre veckors segling ankrade "Calmar"  upp fredagen i 7:e mars 1746 utanför Cadiz - Tärnström räknar till sammanlagt 40 skepp på redden. Dagen efter kom spanska tjänstemän ombord och "besågo wårt folk" som "ärkändes friska". Själva har vi idag, fredagen den 18 november 2005, ankrat alldeles utanför Punta de Perro med sin berömda60 meterhöga fyr. Ankarplatsen ligger några timmars gång från Cadiz och här kommer vi att  ligga över natten innan det är dags att imorgon eftermiddag göra entré till hamnen som blir det första riktiga stoppet för projektet Götheborg.

Per Sundberg, Johan Rodhe, Andreas Nygren