Jubileets logotype har sin grund i en bild, målad av dåtidens främste blommålare, Georg Dionysius Ehret. Bilden beskriver sexualsystemets klass 10.
Linnéjubileet
Carl von Linné
Internationell verksamhet
Trädgård
Utställningar
Turism
Press
Ungdom
Vetenskap & forskning
Folkbildning
Skola
Kalender

Veckobrev 13

 
All information på denna portal ligger kvar sedan jubileumsåret 2007 och har inte uppdaterats sedan dess

Kapstaden - kanske  en av världens vackraste hamnar med de vita stränderna och Taffelberget i bakgrunden. Här ankrade vanligtvis ostindiefarararna upp på redden i Taffelbukten för att fylla på vatten- och matförråden inför resan till Kina. Flaggorna på skeppen vittnade om att många länders sjöfarare stannade till här;  1772 ankrade de två brittiska skeppen Resolution och Adventure för att fylla föråden inför den av James Cock ledda expeditionen till den mytiska och ännu obekräftade Sydkontinenten. Vid den här tiden befann sig en av Linnés lärjungar, Anders Sparrman i Kaplandet.
 
Anders Sparrman var 17 år när han mönstrade som skeppsgosse på fartyget “Stockholms Slott" för en resa till Kina. Befälhavare var kapten Ekeberg som vid denna tid var invald i vetenskapsakademien. Detta hade han blivit tack vare sina insamlingar av växter och djur, samt annat vetenskapligt arbete, under många år i kompaniets tjänst. Efter hemkomsten skrev Sparrman en avhandling grundad på sina observationer i Kina och disputerade som 21-åring. Sparrman reser senare på uppdrag av Linné  till Kaplandet i Sydafrika för att studera floran där. Knappt ett halvår efter hans ankomst dit ankrar Cocks skepp upp i hamnen och snart tar expeditionens forskare kontakt med Sparrman. Cock hade tidigare haft med svenskar ombord (Solander och Spöring) och hade goda erfarenheter. Som lärjunge till Linné var också Sparrman eftertraktad som medarbetare i en vetenskaplig expedition. I slutet av november lämnade expeditionen sin ankarplats och resan gick under tre “kampanjer" ner i södra Polarhavet, däremellan låg man i vinterkvarter vid Nya Zealand eller reste bland de tropiska öarna i Stilla Havet. Forskarna ombord på Resolution observerade inte bara djur och natur utan utförde även temperatur- och sjömätningar.
 
Vi lämnade Kapstaden tisdagen den 28:e februari efter att en präst hade välsignat skeppet och dess besättning samt önskat oss en bra resa. Motvinden och ett avtalat besök i Hout Bay på eftermiddagen gjorde att vi de första timmarna gick för motor på vår väg söderut. Klockan två på natten passerade vi Godahoppsudden och på morgonen andra dagen sattes en revad fock i den nu starka västliga vinden. Skeppet flög stolt fram längs Afrikas sydkust under ett ständigt knirrande och knarrande.
Det gick fort och det var inte förrän då vi efter två dagar närmade oss Port Elizabeth som vinden avtog lite och ytterligare ett segel sattes. Farten var ändå tillräcklig för att vi redan på fredagskvällen skulle ankra upp utanför Port Elizabeth, fem dagar för det planerade anlöpet och den väntande välkomsceremonien. Under den höga farten kunde vi tyvärr inte använda planktonhåven och bara vid enstaka tillfällen göra sonderingar genom ytskiktet med vår CTD som mäter temperatur, salthalt, klorofyllinnehåll m.m. Liksom en gång Sparrman, noterade vi förekomsten av sjöfågel som tyder på en hög produktivetet i vattnet. Vi observerade dagligen kapsulor, vandringsalbatrosser, och antarktiska labbar runt fartyget. Men vi undlät att göra som besättningen på Resolution. De fångade albatrosser genom att fästa en bit fårskinn på en fiskekrok som fick hänga efter fartyget. När den stackars fågeln dök efter “maten" fastnade den på kroken och kunde håvas in som vilken fisk som helst. Sparrman noterar dock kort  att smaken var lite oljig och köttet knappt ätbart.  Det är annat än den utsökta kost vi serveras flera gånger om dagen på Götheborg III!
 
Annars kan vi bara konstatera att den ny besättningen för fartyget med bravur och att de ny eleverna redan klänger som viga apor i riggen.
 
Johan Rodhe och Per Sundberg

Kaptenen (Peter Kaaling) berättar om vad som skall hända under dagen
Afrikansk pingvin - den enda pingvin-art som häckar på Afrikas kontinent
Med revad fock på väg mot Port Elizabeth
Inloppet till Kapstaden med Taffelberget i bakgrunden