Jubileets logotype har sin grund i en bild, målad av dåtidens främste blommålare, Georg Dionysius Ehret. Bilden beskriver sexualsystemets klass 10.
Linnéjubileet
Carl von Linné
Internationell verksamhet
Trädgård
Utställningar
Turism
Press
Ungdom
Vetenskap & forskning
Folkbildning
Skola
Kalender

Veckobrev 16


 
All information på denna portal ligger kvar sedan jubileumsåret 2007 och har inte uppdaterats sedan dess

Under den senaste veckan har vi färdats både på stormande hav och i stiltje, bitvis mot sydost och bitvis nordost, beroende på vart vindarna har fört oss. Fortfarande har vi en stadig kurs mot Australien och vi har nu kommit halvvägs till vårt mål i både tid och rum. Vi befinner oss just nu på latitud 41° och longitud 77°, och passerar just nu ca 200 sjömil (1 sjömil =1852 meter ) söder om öarna St. Paul och Amsterdam Island. Vi hoppas att kunna gå längre norrut de närmaste dagarna då vi på grund av rådande vindar tvingats längre söderut än planerat, vi får se om vi får rapportera från Antarktis också... I skrivande stund blåser det 17 m/s och regnar, och vinden förväntas öka. Vi seglar nu i 9 knop. Kvällens seglingspass blir uppfriskande!

När seglingsfarten varit mindre än 5 knop har vi gjort djupmätningar med CTD-sonden ner till800 metersdjup. Mätningarna visar att det finns ett välblandat ytvattenskikt i de översta 100 metrarna med temperaturer som har växlat mellan12°Coch19°Cunder resans gång och salthalten mellan 34.5 och 35 (se bilderna). I detta skikt är klorofyllvärdena och syrgashalterna högre än under100 meter , vilket tyder på biologisk produktion genom fotosyntes av växtplankton. Under100 metersjunker temperaturen hastigt och även salthalten ändras, vilket indikerar att denna vattenmassa har ett annat ursprung än ytvattnet, troligtvis från de kallare subantarktiska regionerna söderut. Den biologiska produktionen av växtplankton minskar och uteblir mot större djup, beroende på att ljuset saknas i de djupare vattenlagren. Vid800 metersdjup är vattentemperaturen ca5°Coch salthalten ca 34.5. Syrgashalterna är lägre vid större djup än vid ytan, dels på grund av att det inte sker någon fotosyntes (då syrgas bildas) när ljuset är för svagt och dels för att det förbrukas syrgas vid metabolismen hos djur och bakterier som lever på att bryta ner organiskt material i djuphavet.
De två djupprofilerna ni ser på bilderna är från samma latitud (41° syd) men ca 720 sjömil (dvs ca 130 mil) från varandra, Ni kan själva se att det skiljer en hel del mellan dem, framförallt i de översta 100 metrarna, vilket beror på att vi befunnit oss i olika vattenmassor med varmt respektive kallt ytvatten.

Fullmånen är nu på tillbakagång, men vi njuter fortfarande av halvmånuppgången över havet. Ännu väntar en fullmåne innan vi är framme i Fremantle.

Hälsningar från Agneta och Gustav

 

Fulla segel. © Agneta Fransson & Gustav Kågesten.
Albatross. © Agneta Fransson & Gustav Kågesten.
Mätningar I. © Agneta Fransson & Gustav Kågesten.
Mätningar II. © Agneta Fransson & Gustav Kågesten.