Jubileets logotype har sin grund i en bild, målad av dåtidens främste blommålare, Georg Dionysius Ehret. Bilden beskriver sexualsystemets klass 10.
Linnéjubileet
Carl von Linné
Internationell verksamhet
Trädgård
Utställningar
Turism
Press
Ungdom
Vetenskap & forskning
Folkbildning
Skola
Kalender

Veckobrev 2

 
All information på denna portal ligger kvar sedan jubileumsåret 2007 och har inte uppdaterats sedan dess

Götheborg lämnade Cadiz måndag den 28:e november under en regntung himmel. En tapper skara spanjorer mötte upp på kajen och följde de högtidliga avgångsceremonierna. Förtöjningarna lossades och Götheborg stävade ut mot öppna havet och nya äventyr.

 Väl ur hamn tittade solen fram och vi omgavs av mötet mellan himmel och hav. Men vädret växlar fort till havs och inom ett dygn rullade fartyget i den sjö som stormen Delta rev upp. Skeppet knakar i alla fogar och vi kan inte låta bli att tänka på de sjöfarare som reste med ostindiefararna på 1700-talet under betydligt värre förhållanden. Som till exempel de lärjungar, eller apostlar, som Carl von Linné sände ut på ostindiefararna för att samla kunskap om naturen i främmande länder, fjärran från det trygga Sveariket.

 Vi, Selma (oceanograf) och Jenny (biolog) är två forskarstuderanden som fått chansen att trampa i apostlarnas fotspår. Vi ska, liksom de, studera den natur vi har omkring oss, nämligen havet och vädret. De första dagarna på skeppet har vi förberett våra mätningar. Det är inte bara för att sätta och bärga segel som man måste klättra i riggen. Högst upp i krysstoppen har Selma kopplat in en vindmätare till vår väderstation.

 Ganska snart försvann spåren efter Delta och solen tittade fram. Det är fantastiskt att ta en runda på väderdäck innan frukost och upptäcka delfiner som leker i bogvågorna. Efter ett par dagar till havs märks det att vi närmar oss Kanarieöarna, rena semestervädret, och perfekt för att fira ut instrument från aktern som mäter bland annat salthalt, temperatur och klorofyll i vattnet. Däremot seglar Götheborg så fint att det går för fort för att släppa ut en håv för att fånga smådjur. Mikroskopet har hittills bara använts av timmermannen Jan för att studera mineral som han plockat upp i hamn i Vigo.       

 Dagarna avslutas med vakt klockan 20-24. Lisa, vår vaktledare, lär oss segla ett 1700-talsskepp, med allt vad det innebär av riggklättring, segelmanövrar och ett oändligt antal tampar med obegripliga namn.

 Över oss en stjärnklar himmel, de flesta nätter, och under oss speglar sig stjärnhimlen i havet. Det är mareld som tänds i skeppets kölvatten. Jenny njuter så länge hängande över relingen att Thomas i vårt vaktlag oroligt undrar om hon är sjösjuk.

 Alla på skeppet frågar nyfiket om våra mätningar och vi längtar efter att kunna visa våra diagram och bilder som visar mer om vattenmassorna och de smådjur som lever i dem. Nu vill vi komma igång på riktigt.

Jenny och Selma ombord på ostindiefararen Götheborg

Selma förbereder CTD-sonden som mäter tryck, salthalt, temperatur, klorofyll, syrehalt och grumlighet i vattnet.
Selma förbereder CTD-sonden som mäter tryck, salthalt, temperatur, klorofyll, syrehalt och grumlighet i vattnet.
Jenny justerar mätaren som visar hur långt från skeppet vi firat ut våra instrument.
Jenny justerar mätaren som visar hur långt från skeppet vi firat ut våra instrument.