Jubileets logotype har sin grund i en bild, målad av dåtidens främste blommålare, Georg Dionysius Ehret. Bilden beskriver sexualsystemets klass 10.
Linnéjubileet
Carl von Linné
Internationell verksamhet
Trädgård
Utställningar
Turism
Press
Ungdom
Vetenskap & forskning
Folkbildning
Skola
Kalender

Veckobrev 37

 
All information på denna portal ligger kvar sedan jubileumsåret 2007 och har inte uppdaterats sedan dess

Måndag 5 mars
Igår gick vi till våra skansar efter en härlig söndag med mycket fin segling på kvällen. Vi hade varit uppe i över åtta knop och vi gick och la oss med förhoppningarna om att vi skulle tillryggalägga åtskilliga mil under natten och hela dygnet. Detta grusades dock vid tvåtiden på natten. Vi lyckades köra på ett fiskenät och de som hade vakt fick bärga samtliga segel, sätta i mob-båten och försöka få loss eländet som satt sig i en av propellrarna. Under nästan sex timmar gick vi med mycket begränsad segelsättning och under tre timmar gick vi med bara tre knop. När babordsvakten vaknade vid sjutiden hade de andra fått upp de flesta seglen igen och farten steg så sakteliga, men tyvärr har vi lite nät kvar i propellerna och det är möjligt att vi får skicka i en dykare senare.

 
Jörgen och jag fick hugga in på morgonen och trimma seglen och nu gör vi närmare sex knop trots and vinden avtagit något. Vi kunde sen gå ned och ta hand om våra rutinprover.

 
Tisdag 6 mars
Vid kaptenens samling igår (han samlar samtliga kring kapstan strax efter lunch) pratade vi en del om nätet och han sa att "vi har fångat nät förr och kommer säkert att göra det igen". Men han visste inte hur rätt han skulle få. Inatt lyckades vi segla på ytterligare två nät! Ett av dem passerade dock, men det andra fick besättningen att återigen bärga segel och sätta i mob-båten. Vi går nämligen söder om de vanliga farvattnen för handelsfartygen och därmed vågar fiskarna sätta garn vid ytan, men att vi skulle fånga nät två dygn i rad hade väl ingen trott. Mellan dessa avbrott har vi dock god vind och gör god fart. Kursen är nu mer nordlig och vi styr mot Adenviken. Så inom ett par dygn kanske vi slipper dessa nät.

 
Vi kan fortfarande inte göra några planktontrålningar eller CTD-kast och att få sakta farten är det inte tal om. Vi behöver alla knop vi kan få om vi ska komma fram till Djibouti i tid. Rutinprovtagningarna fungerar dock som de ska och vi kan nu se en högre planktonproduktion i vattnet vilket tyder på att vi nog nått Somaliaströmmen och det upplevs som mycket frustrerande att inte få provta med CTDn i detta område.

 
Rutinarbetet går fortare eftersom vi inte har några prover att gå igenom och därmed kan vi vara med vårt vaktlag betydligt mer, så förmiddagen avslutades med en och en halv timme i riggen för att flytta våra topplanternor.

 
På eftermiddagen gick vi igenom den dykutrustning som finns ombord för att vara klara att gå ned och skära loss nätet från propellern när vädret tillåter det. Nu seglar vi alldeles för bra och framförallt är vågorna det stora problemet.

 
Onsdag 7 mars
Inatt gick vi fri från fiskenät. Kapten berättade att han lovat göra andrestyrman Torben till dagman om han lyckades segla in i fler nät.

 
Idag hade vi en mycket hög primärproduktion och vi blir väldigt nyfiken på att få sätta planktonhåven i vattnet. Vi befinner oss just nu i den virvel som bildas när Somaliaströmmen trycks ut av Afrikas horn och ön Socotra. Den höga primärproduktionen kan nog vara en av anledningarna till att vi har alla fisknät i vattnen här. Näringen från algerna blir föda åt djurplankton som i sin tur äts av småfisk som sedan tas av stora fiskar, vilka tas av näten.

 
Under eftermiddagen blev det så dags att sätta håven i vattnet, men först fick vi ta itu med det som gjorde att vi bärgade samtliga segel. Näten skulle bort från propellrarna. Vinden hade nämligen avtagit rejält och dyningen var inte särskilt svår, så Jens och en av mastskepparna, Lotte, gjorde i ordning dykutrustningen för att kunna gå ned och skära loss näten som fastnat. Samtidigt föreberedde Jörgen för våra provtagningar. Att ta bort näten gick över förväntan och var snabbt avklarat. Under skrovet såg vi bara några få långhalsar och inte särskilt mycket annan påväxt. När vi tog bort nätet på styrbordsidan släppte en del av dessa och så fort vi lämnat nätet vid mob-båten såg vi ett litet stim av småfisk som fångade upp de långhalsar som virvlade i vattnet. När gummibåten var borta från aktern började Jörgen provtagningarna med hjälp av ett par ur babordsvakten och Jens skyndade av med dykutrustningen för att kunna delta i provtagningarna. För den övriga besättningen kom detta som ett trevligt badstopp.

 
Vi blev verkligen nyfikna när vi fick upp håven och såg att den var mer än fylld av något rödoranget och det var först när den kom upp på däck som vi såg att vi fångat ett antal kolonibildande ryggsträngsdjur. Dessa liknade rödprickiga slangar och så småningom kunde vi även fotografer dem i luppen. Som vi misstänkte när vi såg våra mätvärden så var vattnet fullt av liv.

 
Torsdag 8 mars
Vinden har även idag varit svag, eller obefintlig och vi går stadigt mot vårt mål för motor. Havet är helt lugnt och på grund av att alla segel är bärgade är det väldigt varmt på däck. Kaptenen passade på att varna oss för den starka solen som nu bränner vårt däck och vi spolar av fartyget med saltvatten flera gånger om dagen för att hon inte ska torka och spricka.

 
Det lugna vädret gjorde att vi utan några problem kunde sakta in och göra våra provtagningar under morgontimmarna. Planktonprovet var otroligt rikt, och bland annat fick vi många bläckfiskar, något som inte varit så vanligt vid de tidigare provtagningarna.

 
Fredag 9 mars
Även idag var vinden svag och vi gick mestadels för motor. På morgonen gick vi dock så pass fort att vi förlorade bottenkoppen i planktonhåven och behövde fyra man som hjälpte vinschen att hala in håven. Dock kunde vi tillverka ytterligare en bottendel och kunde göra en ny håvning ganska omgående. Senare fick vi även möjlighet att göra både ett CTD-kast och en planktonhåvning på eftermiddagen eftersom vi stannade upp och filmade och fotograferade fartyget med i stort sett samtliga segel satta.

 
Vid tiotiden på kvällen fick vi sällskap av en flock delfiner (ett femtontal) som lekte i Götheborgs bogsvall och det var en magisk syn. Det var mycket mareld och man såg delfinerna som grönt lysande torpeder strax för om oss och emellanåt for de runt varandra som ett mindre fyrverkeri. Och som på en given signal lämnade samtliga delfiner oss och man kunde se gröna strimmor sticka bort från skrovet.

 
Lördag 10 mars
Återigen vaknar vi till en nästan obefintlig vind, vilket gör att vi fortfarande stävar för motor. Detta gör att vi kan göra våra morgonprovtagningar utan problem, men vi vill ju alla segla, så när vinden sakta ökar och vi vid tio-fikat får order om att sätta segel far alla upp som skjutna ur kanoner och det dröjer inte länge innan motorljudet tystnar och vi åter tar oss fram som man gjort under årtusenden.

 
Vinden höll dock inte i sig särskilt länge, och seglen bärgades redan efter kaptenens tal till besättningen efter lunch. Vi har nu kvar en sträcka som motsvarar att korsa Nordsjön, och ändå känns det som att vi i stort sett är framme.

 
Söndag 11 mars
Återigen lugnt och stilla, så vår provtagning rullar på utan några problem. Vi sätter nog personligt rekord vad gäller CTD och planktonhåv idag. Allt kommer upp på däck, iordningställs, skickas ut, tas hem och görs klart på 35 minuter. Och då har ändå CTDn varit 500 m ut och vinschen behövt lite hjälp för att få in håven. Övning ger verkligen färdighet.

 
I provet märks det att vi kommit närmare kusten. Vi får upp en liten fisk som har en högre kroppsform och även i övrigt är anpassad till ett mer bottennära liv. Arter som simmar nära korallrev och klippor har ofta en högre kroppsform och bröstfenorna är högre placerade för att ge fisken en bättre stabilitet när den svänger. Arter som lever ute i de fria vattenmassorna är ofta mer torpedformade för att minska vattenmotståndet och de behöver inte vara så duktiga på att manövrera i trånga utrymmen.

 
Söndagens underhållning bestod av två akter. Den första stod naturen för och det var en helt otrolig delfinshow av ca fem öresvin (flasknosdelfiner) som lekte, voltade och hoppade i fören på fartyget. Alla som såg dem applåderade och jublade av förtjusning. Den andra akten var filmvisning, och vi fick njuta av "Master and Commander" projicerad på mesanen, medan kapten bjöd på läsk och kulturarrangörerna hade bakat kakor. En bättre avrundning på en arbetsvecka är svår att finna.

Figur 1
Många fiskar släpper sin rom och mjölke i vattnet och sedan driver de befruktade äggen med strömmarna. När de sedan kläcks lever fiskynglen ett farligt liv i de fria vattenmassorna och dödligheten för många arter är över 99%. Här ses ett fiskyngen som blivit 6-7 mm långt.
Figur 2
Hoppkräftor, eller copepoder, är några av de vanligaste betarna i havet. De är mycket vanliga och de konsumerar stora mängder mikroalger.
Figur 3
Vi har sett en hel del bläckfiskar i våra prover och här är en tioarmad bläckfisk, som inte är större än några millimeter, men man kan ändå se de stora ögonen och en tydlig liten bläcksäck, högt upp, i mitten av djuret. Dessa djur tar sig fram med vattenjet. De sprutar ut en stråle vatten genom en sifon när de vill förflytta sig.