Jubileets logotype har sin grund i en bild, målad av dåtidens främste blommålare, Georg Dionysius Ehret. Bilden beskriver sexualsystemets klass 10.
Linnéjubileet
Carl von Linné
Internationell verksamhet
Trädgård
Utställningar
Turism
Press
Ungdom
Vetenskap & forskning
Folkbildning
Skola
Kalender

Veckobrev 6

 
All information på denna portal ligger kvar sedan jubileumsåret 2007 och har inte uppdaterats sedan dess

Etapp 3: Recife-Kapstaden
 
Kalendern visar den 12 januari och klockan är snart halvnio på kvällen. Det klara månljuset lyser upp det annars kompakta mörkret och mellan molntäcket visar sig ett oändligt antal stjärnor, varav en hel del endast kan ses på det södra halvklotet. Götheborg lämnade Recife för snart ett och ett halvt dygn sedan, och vi har nu ca 40 dagar på havet framför oss innan vi väntas ankomma hamnen i Kapstaden. Även på detta ben av den fantastiska resan till Kina är vi två forskare ombord, som skall fortsätta det arbete våra kollegor på speciellt det föregående benet mellan Spanien och Brasilien, Selma och Jenny, har gjort och rapporterat om. "Vi" är Eva Albertsson och Emil Jeansson och tänkte börja med en kort presentation av oss själva.  Eva är doktorand i zoologisk fysiologi på Göteborgs universitet, där hon håller på med ekotoxikologi och tittar på hur miljögifter påverkar fisk. Emil har helt nyligen avslutat sitt doktorerande i marin kemi, också vid Göteborgs universitet, där han höll på med cirkulationen av främst haven mellan Grönland, Island och Norge, och processer som kan påverka hur mycket av golfströmmen som når våra breddgrader. Men nu är det Södra Atlanten som gäller för oss båda och vi skall, precis som våra kollegor, jobba i mycket samma anda som Linné och hans lärjungar gjorde under 1700-talet (som ju även var tidsperioden för de ursprungliga Ostindiefararna).

Och nu är väl frågan om vi redan hunnit se något av intresse? Jajamen, i morse klockan tio över sju kom en flock med ca 150 delfiner från vad som kändes som ingenstans för att omringa skeppet under hela förmiddagen. Efter en del letande i litteraturen tycker vi oss kunna säga att det var spinnare. Det kan tyckas lite väl sydligt för denna art att befinna sig här, men teckningen på buken gjorde oss mer och mer säkra på att det verkligen var spinnare det rörde sig om. Emil hävdar dessutom att han sett en delfin i hamnbassängen i Recife, men han hann tyvärr inte se vilken art det var. Igår såg en del av skeppets besättning en flygfisk, men det som annars slår en är den totala bristen av fåglar. Om man går i klart nordligare vatten så har man nästan ständigt följe av ett oftast stort antal fåglar, även långt från land, och då mest de charmiga stormfåglarna, men nu har vi endast sett en enda individ (en sula av något slag) det senaste dygnet.

Projektet som vi ingår i heter ju "I Linnés kölvatten" och det har två huvudsyften, det ena skall förhoppningsvis ge oss en ökad förståelse för den biologiska mångfalden och det andra skall försöka koppla ihop biologin och fysiken i havet. Det föregående gör vi genom att samla in djur, mest planktoniska, utmed Götheborgs färdväg. Dessa djur konserveras för senare analyser i land där släktskap mellan olika arter skall försökas bestämmas. Här hoppas vi också finna nya, ännu inte artbestämda djur, som ger oss ytterliggare förståelse för de komplexa system som vi passerar över. Det andra syftet skall vi försöka uppnå genom att göra kontinuerliga mätningar av både vattnet fysiska egenskaper såsom salthalt och temperatur, och dels av hur mycket klorofyll det är i vattnet; det senare ger ett mått på hur mycket produktion som sker i vattnet. Dessutom samlar vi dagligen in vatten för senare analyser (i Göteborg) av bland annat näringsämnen, för det visar på förutsättningen för att olika växtplankton skall kunna leva. Ordet "plankton" härstammar från det grekiska ordet för vandrare och inkluderar alla organismer som inte har en egen, eller tillräckligt bra simförmåga för att kunna simma emot de flesta av vattnets rörelser. De transporteras sig därför mestadels med hjälp av strömmar som kan sprida dem långa sträckor. De rådande ström- och vindsystemen i Södra Atlanten är något vi tänkte komma tillbaka med i kommande rapporter, så om ni vill så hörs vi då.

Men nu är det strax dags för nattfika, så från ett lätt gungande Götheborg önskar vi er en god natt. 
Med vänliga hälsningar från Eva och Emil