Jubileets logotype har sin grund i en bild, målad av dåtidens främste blommålare, Georg Dionysius Ehret. Bilden beskriver sexualsystemets klass 10.
Linnéjubileet
Carl von Linné
Internationell verksamhet
Trädgård
Utställningar
Turism
Press
Ungdom
Vetenskap & forskning
Folkbildning
Skola
Kalender

Veckobrev 8

 
All information på denna portal ligger kvar sedan jubileumsåret 2007 och har inte uppdaterats sedan dess

Etapp 3: Recife- Kapstaden

En frekvent fråga ombord sedan denna etapp startade har varit varför havet är så blått, för det är det verkligen; en nästan overklig blå färg som ser ut som något som blandats till på ett laboratorium. När vi stannade för bad i lördags passade vi på dyka ner med öppna ögon och se oss omkring.  För oss kontorsråttor kändes det som om vi befann oss inne i en laptop när windows startas upp.
 
Färg bestäms först och främst av ljus och vilken typ av ögon du har. Du och jag uppfattar säkerligen färger på ett helt annat sätt än till exempel bläckfiskarna simmande under oss. Men hur vi, som människor, uppfattar färgen på vattnet styrs främst av två faktorer, nämligen vattnets fysiska egenskaper samt förekomsten och typen av partiklar som finns i vattnet. Vattnet i sig självt har som en egenskap att ta bort långa och korta våglängder vilket motsvarar rött och ultraviolett ljus. Blått ljus däremot absorberas i mindre grad och blir den genomträngande färgen som vatten reflekterar. Med partiklar menar man bland annat växt- och djurplankton och även nedbrytningsprodukter från dessa. Vatten över vår värld innehar olika mängder med näringsämnen. I näringsrika vatten kommer mängden växtplankton, att öka. Mycket växtplankton betyder mycket djurplankton och dessa planktongrupper tillsammans motsvarar en stor del av den totala partikelmängden. Dessa partikar absorberar det blåa ljuset. Växtplankton innehåller klorofyll och reflekterar ett grönt ljus precis som våra växter på land. Absorptionen av det blåa ljuset och reflektionen av det gröna klorofyllet ger näringsrika vatten deras typiska blågröna färg. Kort och gott: näringsrika vatten - mycket partiklar - blått ljus absorberas - klorofyll reflekteras - blågrönt ljus reflekteras; näringsfattiga vatten - lite partiklar - vattnets fysiska egenskaper bestämmer reflektionen - blått ljus reflekteras.

De vatten som vi nu rör oss i är näringsfattiga. En huvudanledning till detta beror på områdets cirkulation som styrs av vindsystemen. Vi befinner oss i den så kallade Sydatlantiska virveln, där ytströmmarna cirkulerar motsols, med den sydgående Brasilienströmmen i väster och den nordgående

Benguelaströmmen utmed Afrikas västkust. Denna virvel transporterar ytvatten från omkringliggande områden in mot mitten av virveln, och liknande cirkulationsmönster hittar man i de centrala delarna av de flesta stora hav. Ytvatten har generellt en låg koncentration av näringsämnen eftersom de organismer som lever där snabbt använder den näring som finns. När ytvattnet har rört sig inåt, mot den position vi nu befinner oss i, är vattnet uttömt på både näring och organismer. Som ni ser i figur 1 har vi en väldigt låg klorofyllhalt där vi befinner oss. Detta är ett tecken på att vattnet är näringsfattigt. Vad vi ser när vi tittar ner i djupet är därför till största del reflektionen av vattnet självt.  
 
Hälsningar Eva och Emil

Figur 1. Havsytans klorofyllhalt sedd från en satellit (MODIS, NASA). Höga koncentrationer - gult; låga koncentrationer - blått. Linjen visar Götheborgs rutt.