Jubileets logotype har sin grund i en bild, målad av dåtidens främste blommålare, Georg Dionysius Ehret. Bilden beskriver sexualsystemets klass 10.
Linnéjubileet
Carl von Linné
Internationell verksamhet
Trädgård
Utställningar
Turism
Press
Ungdom
Vetenskap & forskning
Folkbildning
Skola
Kalender

Veckobrev 9


 
All information på denna portal ligger kvar sedan jubileumsåret 2007 och har inte uppdaterats sedan dess

Etapp 3: Recife-Kapstaden

De senaste dagarna har havet börjat visa upp en betydligt mer "livfull" sida än tidigare. I tisdags sågs valar vid flera tillfällen, ett par hajar som cirkulerade runt båten en stund och flera fåglar. Vi har haft några petreller flygande runt omkring oss de senaste dagarna och igår såg vi tre stycken albatrosser. De är så mäktiga dessa fåglar (se bild), så fantastiska på att använda luftströmmarna och även om man står och tittar på dem under en lång stund så ser man sällan att de behöver flaxa med sina breda vingar.
 
Fiskar har vi sett lite då och då från båten och kapten fick en guldmakrill på kroken för ett par dagar sedan. Idag verkligen sprudlade vattnet och vi såg många guldmakrillar av olika storlekar och fem stycken nappade på dragen från Götheborg men slet sig alltid innan linan dragits in helt. Senare låg de mer och "retades" precis runt de olika färgglada dragen som liknade små bläckfiskar, vilket var väldigt frustrerande för alla fiskare och åskådare.
 
Valar är ju alltid något som intresserar och att möta val inger en känsla av vördnad för naturen. Så fort någon ropar "Val!" på båten så rusar de flesta till relingen för att försöka få en skymt. Hittills har valarna endast visat sig vid enstaka tillfällen, och då bara vänt uppe vid ytan, men det lär komma fler tillfällen innan Kapstaden. Valar, delfiner och tumlare ingår alla i samma systematiska ordning som heter Cetacea, och valar delas in i två olika underordningar; bard- och tandvalar. Bardvalarna, där de flesta av de största djuren ingår, t.ex. blåvalen, saknar tänder och har stället en typ av filter som kallas barder. De äter genom att ta in stora mängder vatten i munnen och sedan pressa ut vattnet genom barderna som då håller kvar de djur som finns i vattnet. Olika arter har olika storlek på filtret, så en del arter äter endast plankton medan andra arter även får i sig fisk. Det är fascinerande att tänka på att några av de största djuren som finns får i sig sin energi genom att äta sådana smådjur. Det latinska namnet från bardvalar kommer från grekiskans ord för mustasch, och faktiskt är nog barderna ganska lika de oansade mustascher som börjar pryda den manliga delen av besättningen ombord på Götheborg! Bardvalarna har två blåshål till skillnad från tandvalarna som har ett. Exempel på tandvalar är kaskelott och späckhuggare. Med hjälp av sina tänder, kroppsform och sitt ekolodssinne är de utmärkta jägare. En del arter samarbetar för att t.ex. lura fiskstim upp till ytan.
 
Vi fortsätter vår väntan på att få se val på närmre håll och håller tummarna för att vi har nyheter om det till nästa veckobrev.

Hälsningar,
Eva och Emil