Jubileets logotype har sin grund i en bild, målad av dåtidens främste blommålare, Georg Dionysius Ehret. Bilden beskriver sexualsystemets klass 10.
Linnéjubileet
Carl von Linné
Internationell verksamhet
Trädgård
Utställningar
Turism
Press
Ungdom
Vetenskap & forskning
Folkbildning
Skola
Kalender

Regler

Linnéspelen är en tävling där du som deltagare ska utveckla ett dataspel eller något annat som kan få någon att få upp ögonen för hur kul det är med naturvetenskap. Deltagare får arbeta i grupp.
  • Bidrag får lämnas in av en enskild person eller av en grupp
  • Samtliga gruppmedlemmar måste redovisas vid inlämning av bidrag
  • I grupper som lämnar in bidrag ska minst hälften vara studerande på någon högskola eller universitet
  • Ett deltagande bidrag ägs av gruppen som lämnar in bidraget. Linné2007 tar inte på sig att distribuera bidraget utöver att publicera bidraget på www.linnespelen.se och www.linne2007.se
  • Vinnare utses av Linnéspelens jury och kan inte överklagas.
  • Bidraget kommer att bedömas efter idé, teknik och spelglädje
  • Bidraget ska vara egenproducerat och programmerat enbart av gruppmedlemmar
  • Bedömningen kommer att grunda sig på bidragets innehåll, teknik samt hur pedagogiskt spelet är
  • Sista inlämningsdag meddelas senare här på portalen.   
  • Linnéspelen har rätta att bestämma om ett bidrag får delta eller inte

 All information på denna portal ligger kvar sedan jubileumsåret 2007 och har inte uppdaterats sedan dess. Kopiering av bilder från denna portal är ej tillåtet. Vid användning av texter, uppge Linné 2007 som källa.