Jubileets logotype har sin grund i en bild, målad av dåtidens främste blommålare, Georg Dionysius Ehret. Bilden beskriver sexualsystemets klass 10.
Linnéjubileet
Carl von Linné
Internationell verksamhet
Trädgård
Utställningar
Turism
Press
Ungdom
Vetenskap & forskning
Folkbildning
Skola
Kalender

Tekniska riktlinjer

  • Bidraget ska kunna spelas på en PC med Windows XP
  • Bidraget ska byggas i flash eller java. Storleksgränsen på bidraget är 3 MB.
  • Filerna kommer att ligga på www.linnespelen.se och laddas ner för att exekveras lokalt på användarens dator
  • Bidrag i flash ska fungera på flashplayer 9.0
  • Bidrag i java ska fungera med java runtime engine (JRE) version 1.5
  • Bidraget ska fungera i Explorer 6.0

 
All information på denna portal ligger kvar sedan jubileumsåret 2007 och har inte uppdaterats sedan dess. Kopiering av bilder från denna portal är ej tillåtet. Vid användning av texter, uppge Linné 2007 som källa.

Montage Fulltank