Jubileets logotype har sin grund i en bild, målad av dåtidens främste blommålare, Georg Dionysius Ehret. Bilden beskriver sexualsystemets klass 10.
Linnéjubileet
Carl von Linné
Internationell verksamhet
Trädgård
Utställningar
Turism
Press
Ungdom
Vetenskap & forskning
Folkbildning
Skola
Kalender

Planeten

Vi människor är idag den klart dominerande kraften på planeten. Vår påverkan är betydligt större än de naturliga förändringarna. Vill du veta hur allt hänger ihop, se helheten för att kunna göra ditt val? Det får du hjälp med via Planeten på forskning.se som bjuder på nytänkande interaktiva kunskapsscener fyllda med fakta, illustrationer, filmer och animeringar

Öppna sidan

Webbplatsen Planeten är en del i ett större samarbetsprojekt mellan SVT-webb och filmbolaget Charon. På www.svt.se/planeten kan du spela ett kul partyspel. SVT har sänt en dokumentärserie i 4 delar som finns att se på svt.se/planeten

 
All information på denna portal ligger kvar sedan jubileumsåret 2007 och har inte uppdaterats sedan dess. Kopiering av bilder från denna portal är ej tillåtet. Vid användning av texter, uppge Linné 2007 som källa.