Jubileets logotype har sin grund i en bild, målad av dåtidens främste blommålare, Georg Dionysius Ehret. Bilden beskriver sexualsystemets klass 10.
Linnéjubileet
Carl von Linné
Internationell verksamhet
Trädgård
Utställningar
Turism
Press
Ungdom
Vetenskap & forskning
Folkbildning
Skola
Kalender
Polarresan
Vill du resa i polarforskares och i Linnés fotspår?
År 2007 är det 300 år sedan Sveriges främsta vetenskapsman, Carl von Linné, föddes. Det är också året då polarområdena får extra uppmärksamhet. Både Linnéjubileet och det Internationella polaråret (IPY) har som ett av sina främsta mål att öka ungdomars intresse för naturvetenskap.

Som ett steg i detta vill Polarforskningssekretariatet och Linnéjubileet tillsammans med Kemilärarnas Resurscentrum bjuda in Sveriges gymnasieelever att tävla med sitt projektarbete.
 
Pris
Isbrytaren Oden är även ett förnämligt forskningsfartyg och nästa års polarexpedition är inriktat på atmosfärskemi. Två vinnande gymnasieelever får följa med ombord på isbrytaren under en deletapp mot polarområdena sommaren 2008. De får på plats uppleva hur en riktig forskningsexpedition till Arktis förbereder sig och gör experiment på deletappen. Priset delas ut på Ishotellet i Jukkasjärvi den 15 december 2007 i samband med Linnéårets avslutning. Handledande kemilärare och vinnande elever inbjuds att delta i festligheterna på det världsberömda hotellet. Som andrapris inbjuds tre elever till en heldag i Stockholm för att möta miljö- och polarforskare och göra egna experiment i laboratorier vid Stockholms universitet.

 
Tävlingen
Vi inbjuder dig som gymnasieelev att skicka in ditt projektarbete som tävlingsbidrag. Projektarbetet bör ha inriktning mot miljökemi, gärna med atmosfärskemi som ledande tema.
Tävlingsbidraget ska vara individuellt och det får gärna vara tvärvetenskapligt. Den fullständiga projektbeskrivningen utgör tävlingsbidraget.

 
Tävlingsbidragen skall vara oss tillhanda senast 15 november. De bedöms av en jury bestående av gymnasielärare, forskare och representanter för de tre arrangerande organisationerna. Följ informationen som läggs ut på den officiella hemsidan www.krc.su.se. Där presenteras även förslag på projektmaterial och information om den atomsfärsforskning som ska genomföras på isbrytaren Oden.

Offiella hemsidan
www.krc.su.se
 
Kontaktpersoner:
Vivi-Ann Långvik,  viviann@krc.su.se
Eva Grönlund,  eva.gronlund@polar.se
Erik Lindgren, erikl@kva.se

 
Skicka bidraget till:
Polarforskningssekretariatet
Polarresan
Box 50003
104 05 Stockholm
eva.gronlund@polar.se

All information på denna portal ligger kvar sedan jubileumsåret 2007 och har inte uppdaterats sedan dess. Kopiering av bilder från denna portal är ej tillåtet. Vid användning av texter, uppge Linné 2007 som källa.

Montage: Full Tank