Jubileets logotype har sin grund i en bild, målad av dåtidens främste blommålare, Georg Dionysius Ehret. Bilden beskriver sexualsystemets klass 10.
Linnéjubileet
Carl von Linné
Internationell verksamhet
Trädgård
Utställningar
Turism
Press
Ungdom
Vetenskap & forskning
Folkbildning
Skola
Kalender

Unga Forskares Linnépris

Är du nyfiken?
Är du kreativ?
Har du gjort något av en bra idé?

Då kan du vinna Unga Forskares Linnépris. Priset kommer att gå till den som med naturvetenskap eller teknik gjort en insats för samhället. Med andra ord - morgondagens Linné eller Linnéa! Du ska vara mellan 15-20 år och anmäla dig senast den sista mars 2007.

Priset
Prissumman uppgår till 10 000 kronor. Dessutom blir den som vinner inbjuden till Nobelprisutdelningen den 10 december 2007 och får vara med på Nobelmingel på Kungl. Vetenskapsakademien.

Läs mer på den officiella hemsidan

Frågor?
Kontakta Unga Forskares Linnépris så får du svaret.

 All information på denna portal ligger kvar sedan jubileumsåret 2007 och har inte uppdaterats sedan dess. Kopiering av bilder från denna portal är ej tillåtet. Vid användning av texter, uppge Linné 2007 som källa.

Montage: Full Tank