Utställningar
Linné var en mångsidig man. Hans liv, hans olika sidor och verksamheter belystes och hyllades under 2007 på många platser i hela Sverige. Från Malmö i söder till Jokkmokk i norr, från Göteborg i väster till Gotland i öster. Man fick möta 1700-talets Sverige och den unge Linné under uppväxten i Småland, hans resor i Sverige, hans väg mot ett liv som framstående forskare och hans vetenskap. En del av utställningarna tog med besökaren på långa resor...
 
All information på denna portal ligger kvar sedan jubileumsåret 2007 och har inte uppdaterats sedan dess. Kopiering av bilder från denna portal är ej tillåtet. Vid användning av texter, uppge Linné 2007 som källa.
@ Linnémuseet