Jubileets logotype har sin grund i en bild, målad av dåtidens främste blommålare, Georg Dionysius Ehret. Bilden beskriver sexualsystemets klass 10.
Linnéjubileet
Carl von Linné
Internationell verksamhet
Trädgård
Utställningar
Turism
Press
Ungdom
Vetenskap & forskning
Folkbildning
Skola
Kalender

Kaos von Linné

En utställning om att ordna världen.
Konst, vetenskap och vardag i en enda salig röra.

En samproduktion inom ramen för Linnéåret 2007 mellan Riksutställningar och Länsmuseet på Gotland i samarbete mellan Vetenskapsrådet och Kungliga Vetenskapsakademien.
 
Människan och Naturen är snart inventerad till minsta beståndsdel. För den skull uppfattas inte världen som mindre kaotisk idag än t.ex. för trehundra år sedan. Snarare tvärtom.
Utställningen Kaos von Linné har flera syften:
Att visa på att all Ordning inte är av godo.
Att visa på att allt Kaos inte är av ondo.
Och tvärtom.
Vi möter nu levande vetenskapsmän och konstnärer; möter mer eller mindre överspelade teorier om människans natur, tvingas värdera vardagsföremål och vardagsföreteelser utan synbar inbördes ordning. Vi ställs inför rena övertydligheter likaväl som frågor omöjliga att besvara. Några vaga slutsatser presenteras. Några fullständiga sanningar utlovas överhuvudtaget inte. (Någon Ordning får det vara i ett Kaos.)
Utgångspunkten för utställningen är självfallet Carl von Linné och dennes epokgörande tankar. Vår störste ordningsman skulle ha fyllt trehundra år den 23 maj 2007.
Utställningens centralpunkt? Den hårfina balansen mellan
Ordning och Kaos. Det vill säga Besökaren.
 
Turné
Växjö, Smålands Museum 28 jan-11 mar 2007
Uppsala, Upplandsmuseet 30 mar-27 maj 2007
Visby, Länsmuseet på Gotland 15 jun-2 sep 2007
Vänersborgs Konsthall 22 sep-04 nov 2007
Skellefteå museum 25 nov 2007-06 jan 2008 Göteborg,
Universeum 26 jan -9 mars 2008
Landskrona museum 29 jun-28 sep 2008 
 
Kontakt
Projektledare
Annmari Kastrup ,
08-241160,
070-7658031
akastrup@actitkommunikation.se

Turnéproducent
Birgit Lindholm
birgit.lindholm@riksutstallningar.se
08-691 60 68/0498-79 90 32
0768-79 19 32
 
All information på denna portal ligger kvar sedan jubileumsåret 2007 och har inte uppdaterats sedan dess. Kopiering av bilder från denna portal är ej tillåtet. Vid användning av texter, uppge Linné 2007 som källa.