Jubileets logotype har sin grund i en bild, målad av dåtidens främste blommålare, Georg Dionysius Ehret. Bilden beskriver sexualsystemets klass 10.
Linnéjubileet
Carl von Linné
Internationell verksamhet
Trädgård
Utställningar
Turism
Press
Ungdom
Vetenskap & forskning
Folkbildning
Skola
Kalender

Utställningar

Välkommen att lära känna Carl von Linné.

Linné var en mångsidig man. Hans liv, hans olika sidor och hans olika verksamheter kommer under 2007 att belysas och hyllas på många platser i hela Sverige. Besök utställningarna om Linné, från Malmö i söder till Jokkmokk i norr, från Göteborg i väster till Gotland i öster. Du kommer att få möta 1700-talets Sverige och den unge Linné under uppväxten i Småland, hans resor i Sverige, hans väg mot ett liv som framstående forskare och hans vetenskap. Utställningarna kommer också att ta dig med på långa resor över hela världen tillsammans med Linnés apostlar. I anslutning till många av utställningarna kommer program att anordnas där du kan delta i vandringar, botaniska exkursioner och föredrag.

På den här sidan kan du efterhand som arbetet fortskrider få information om de utställningar som planeras och byggs ute i landet. Här bredvid finner du länkar till de aktörer som idag planerar utställningar om Carl von Linné. Information om de så kallade Linnéminnena - de hem Linné hade under sitt liv - finner du inte här utan under rubriken Linnéminnen.

 All information på denna portal ligger kvar sedan jubileumsåret 2007 och har inte uppdaterats sedan dess. Kopiering av bilder från denna portal är ej tillåtet. Vid användning av texter, uppge Linné 2007 som källa.

Delphinium grandiflorum L.

Bilden kommer från Linnéherbariet vid Naturhistoriska riksmuseet. För fler herbarier, se hemsidan