Jubileets logotype har sin grund i en bild, målad av dåtidens främste blommålare, Georg Dionysius Ehret. Bilden beskriver sexualsystemets klass 10.
Linnéjubileet
Carl von Linné
Internationell verksamhet
Trädgård
Utställningar
Turism
Press
Ungdom
Vetenskap & forskning
Folkbildning
Skola
Kalender
Vetenskap och forskning
Runtom i Sveriges universitet och högskolor hölls öppna föreläsningar, vetenskapliga seminarier, experiment, kurser, vandringar vetenskapscaféer och utställningar under jubileumsåret 2007. Linnés imponerande livsverk att belystes ur alla möjliga synvinklar.
 
All information på denna portal ligger kvar sedan jubileumsåret 2007 och har inte uppdaterats sedan dess. Kopiering av bilder från denna portal är ej tillåtet. Vid användning av texter, uppge Linné 2007 som källa.
@ KVA