Jubileets logotype har sin grund i en bild, målad av dåtidens främste blommålare, Georg Dionysius Ehret. Bilden beskriver sexualsystemets klass 10.
Linnéjubileet
Carl von Linné
Internationell verksamhet
Trädgård
Utställningar
Turism
Press
Ungdom
Vetenskap & forskning
Folkbildning
Skola
Kalender

Exkursioner/vandringar

Under jubileumsåret anordnas flera exkursioner och vandringar i Linnés anda.
Även om Linné inte längre är så levande i dagens undervisningen, har han lämnat ett tydligt arv i traditionen med våra dagars exkursioner.

Kom med och upplev spännande mötesplatser!

Från mikrobiologi till landskapsarkeologi

I samverkan med Kungl. Skogs- och lantbruksakademien och Sveriges Lantbruksuniversitet arrangerar Formas ett antal exkursioner. Exkursionerna kommer täcka in en lång rad ämnesområden från mikrobiologi till landskapsekologi, och ta deltagarna genom en rad olika miljöer. Avsikten är att göra en historisk resa med avstamp i ett 1700-tals landskap, där tidsenliga brukningsmetoder synliggörs, för att sedan avslutas i dagens moderna jordbrukslandskap tillsammans med forskare och föredragshållare från lantbruksuniversitetet, alla med sin speciella kompetens och inriktning. Mer information kring de planerade exkursionerna: http://www.slu.se/linne2007

Ekologi, systematik och evolution på Linnés tid och idag
Träffa forskare och lärare från Institutionen för livsvetenskaper, Södertörns högskola ute i naturen genom att delta i en exkursion.
Ekologi, systematik och evolution på Linnés tid och idag. Under våren vid två tillfällen. Första exkursionen är den 22 maj.
Läs mer om exkursionerna: www.sh.se/linne2007

Linnévandring


Under jubileumsåret görs vandringar längs valda avsnitt av den resväg som Linné använde 1741. Varför besökte han Öland? Vem var han? Vad såg han? Vad finns kvar idag, 266 år senare? Följ med och upplev historiens vingslag i fotspåren av en av våra största vetenskapsmän!
För mer information: www.portentillalvaret.nu eller ring 0485 - 38584.

All information på denna portal ligger kvar sedan jubileumsåret 2007 och har inte uppdaterats sedan dess. Kopiering av bilder från denna portal är ej tillåtet. Vid användning av texter, uppge Linné 2007 som källa.

 

Foto: Sören Hallgren
© Linnémuseet - Carl von Linnés hem 1743-1778